Fagintervju

Hvordan påvirker koronaviruspandemien døve, hørselshemmede og døvblinde, der mange har utviklingshemning som tilleggsdiagnose? (Aldring og Helse)

23. april 2020

Fra Signo Vivo i Andebu utenfor Tønsberg forteller fagrådgiver Lise Øverland om hvordan de har møtt pandemien, og hvilke dilemmaer man kan stå ovenfor.

Fra Signo Vivo i Andebu utenfor Tønsberg forteller fagrådgiver Lise Øverland om hvordan de har møtt pandemien, og hvilke dilemmaer man kan stå ovenfor.