Koronavirus

Hvordan reagerer mennesker med utviklingshemming på kriser og stress? (A G Innstrand)

02. april 2020

Hvordan påvirkes kognisjon, følelser og atferd? Hvordan forebygge psykiske vansker og senskader? Råd om hvordan møte tjenestemottakere under koronakrisen.

Hvordan påvirkes kognisjon, følelser og atferd? Hvordan forebygge psykiske vansker og senskader? Råd om hvordan møte tjenestemottakere under koronakrisen.