Ukategorisert

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

05. april 2020

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem, i samarbeid med tjenestemottaker og evt. pårørende.

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem, i samarbeid med tjenestemottaker og evt. pårørende.

Virksomhetene må sørge for at tjenesteyterne har oppdatert på kunnskap om smittevern, og bør involvere tjenestemottakere og pårørende slik at smitteverntiltakene følges.

Tjenesteyterne skal gi nødvendig og tilpasset informasjon slik at tjenestemottakerne og eventuelt deres pårørende kan medvirke i situasjonen. Dette kan også bidra til å unngå frykt og usikkerhet blant tjenestemottakerne og deres pårørende.

Anbefalingene gjelder i tjenester til personer med utviklingshemming, men kan også være relevante for tjenester til andre med medfødte eller tidlig ervervede kognitive funksjonsnedsettelser.