Videreutdanning i diabetes – for vernepleiere

Diabetes er et stadig økende problem, både blant voksne og barn. Vi ser diabetes stadig oftere hos yngre personer, gjerne i kombinasjon med overvekt og/eller spiseforstyrrelser. God behandling krever inngående kunnskap om diabetes, tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte brukerens behov på ulike måter. Det er behov for kompetanse innen diabetes for vernepleiere med brukere både i hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg for å imøtekomme befolkningens behov for veiledning og behandling av diabetes.

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes, og skal gjøre studentene i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet.

Studiet er tilpasset deg som er vernepleier og kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot brukere med diabetes innen hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg.

Les mer og søk opptak hos Høgskolen i Innlandet

Last ned flyers (PDF)