Bokomtaler

Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese

«Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten» er en fagbok basert på en sterk historie om hvordan en arbeidstaker, som også er bokens hovedforfatter, opplevde å bli møtt av sin arbeidsgiver da hun varslet om kritikkverdige forhold. Med god redegjørelse av temaer som ytringsfrihet, varsling, varslervern, forsvarlighet og lojalitetsplikt treffer boken midt i vernepleierhjertet.

«Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten» er en fagbok basert på en sterk historie om hvordan en arbeidstaker, som også er bokens hovedforfatter, opplevde å bli møtt av sin arbeidsgiver da hun varslet om kritikkverdige forhold. Med god redegjørelse av temaer som ytringsfrihet, varsling, varslervern, forsvarlighet og lojalitetsplikt treffer boken midt i vernepleierhjertet.

Bokens hovedforfatter, Målfrid J. Frahm Jensen, ble i 2009 ansatt som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus, psykiatrisk divisjon. Jobben hennes gikk ut på å styrke pasient- og brukermedvirkningen ved divisjonen.

Etter noen år i denne stillingen kom Jensen i kontakt med to pasienter som begge opplevde brudd på grunnleggende rettigheter. Jensen varslet først internt i divisjonen. Senere gikk hun til media. Reaksjonene Jensen ble utsatt for fra ledelse og fra enkelte kolleger på samme nivå var både devaluerende, ydmykende, krenkende og brudd med gjeldende lovverk og med god folkeskikk.

Oppfølgingen Jensen fikk fra Arbeidstilsynet som varsler var under middelmådig. I tillegg benyttet arbeidsgiver, altså Stavanger Universitetssykehus, svært tvilsomme argumenter for å hindre det offentlige innsyn i sakens dokumenter.

Jensen er utdannet hjelpepleier. Dette gjør at hun har en pliktig til å gi informasjon tilsynsmyndigheten dersom hun blir klar over forhold som kan medføre en fare for pasientsikkerheten, jf. helsepersonelloven § 17. Hun kan med andre ord ikke la være å varsle om forhold som kan medføre fare for pasientsikkerheten. Jensen har bare fulgt sin lovpålagte plikt, og da blir det ekstra alvorlig å bli møtt med sanksjoner fra arbeidsgiver. Det å varsle vernes av arbeidsmiljøloven, av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og av Grunnloven. 

Som autorisert helsepersonell har vernepleiere den samme plikten som Jensen til å gi informasjon til tilsynsmyndigheten etter helsepersonelloven § 17. Vernepleieres varslingsplikten fremkommer også av de yrkesetiske retningslinjene for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleie og velferdsvitere. Derfor er boken aktuelt for vernepleiere (alt helsepersonell), men særlig for de som allerede står i en varslersak eller vurderer å varsle. Boken er også et must for tillitsvalgte på alle nivåer. Videre er det min vurdering at boken kan benyttes som pensumlitteratur i utdanningen av vernepleiere, men da som supplement til undervisningsaktivitet og andre pensumressurser.

Boken, som er utgitt på Universitetsforlaget, er på totalt 230 sider og er inndelt i syv kapitler. Alle kapittelforfatterne er anerkjente personer på sine felter.

Selv leste jeg boken som en e-bok på allvit.no. Med akkurat passe skriftstørrelse og luft mellom linjene synes jeg det fungerte overaskende bra å lese hele boken på min bærbare pc. Tidligere har jeg foretrukket papirutgaver. Jeg oppdaget noe mindre «plukk» med allvit.no, men ikke mer enn at jeg totalt sett er meget fornøyd med leseropplevelsen og at jeg i fremtiden ikke vil ha noen betenkeligheter med å velge allvit.no.

Her er en oversikt over boken kapitler og kapittelforfattere:

  • Kapittel 1: «Målfrid saken», av Målfrid J. Frahm Jensen
  • Kapittel 2: Varsling etter helsepersonelloven § 17, av Olav Molven
  • Kapittel 3: Rett til innsyn i dokumenter fra offentlig sektor, av Ellen Ophaug
  • Kapittel 4: Ser du noe kritikkverdig, så si i fra!, av Jan Gunnar Kaaresen
  • Kapittel 5: Varslerens faktiske og rettslige vern i offentlig sektor, av Kari Breirem
  • Kapittel 6: Ytringsfrihet versus lojalitet til arbeidsgiver – jusen, av Jon Wessel-Aas
  • Kapittel 7: Ettertanker, av Målfrid J. Frahm Jensen.

Om du er interessert, så kan du kjøpe boken blant annet direkte fra Universitetsforlaget.