Ukategorisert

UiT søker mannlige tjenesteytere

12. juni 2020

I forbindelse med Coronapandemien er det dukket opp nye utfordringer i tjenesteytingen til personer med utviklingshemming, angående hvordan ivareta beboernes rett til selvstendige liv og samtidig utøve nødvendig smittevern.

I forbindelse med Coronapandemien er det dukket opp nye utfordringer i tjenesteytingen til personer med utviklingshemming, angående hvordan ivareta beboernes rett til selvstendige liv og samtidig utøve nødvendig smittevern. I den forbindelse har vi ved UiT, Norges Arktiske Universitet søkt og fått tillatelse fra NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste), om å gjøre en studie hvor vi intervjuer tjenesteytere med treårig helse- og/ eller sosialfaglig bakgrunn som yter tjenester ved botilbud for mennesker med utviklingshemming.

Problemstilling

Problemstillingen vi ønsker å undersøke gjennom intervjuene er:

Hvordan erfarer tjenesteytere i kommunale botilbud utfordringer ved ivaretakelsen av selvstendig hverdagsliv for personer med utviklingshemming under Coronapandemien?

Mannlige tjenesteytere

Vi trenger mannlige tjenesteytere som yter tjenester ved botilbud for mennesker med utviklingshemming og har erfaring med smittevern i forbindelse med Coronapandemien. Vi har til nå rekruttert en større andel kvinnelige deltakere, og ønsker altså gjennom denne forespørselen å øke andelen mannlige deltakere.

Intervju via Zoom

Intervjuene gjøres digitalt på Zoom, og varer ca. 1 time. Det er selvsagt frivillig å delta, samt at deltakelsen er anonym slik at ingen personer eller steder skal kunne identifiseres når resultatene fra studien publiseres.

Vi setter stor pris på om det er noen mannlige vernepleiere som har mulighet til å delta i studien. Er det spørsmål angående studien er det selvsagt bare å ta kontakt. Vi er allerede igang med datainnsamlingen og ønsker å fullføre denne i løpet av juni, og håper derfor at forespørselen kan formidles videre snarest.

Kontakt

Mannlige vernepleiere som er interessert i å delta i studien kan ta kontakt med Line Melbøe på e-post: line.melboe@uit.no eller på tlf.: 97 53 91 10