Fagstipend for vernepleiere

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksis feltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus. Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester.

Søknadsfrist er 15. september 2020

Les mer hos Fellesorganisasjonen