Kort og godt

REACT – En verktøykasse for pårørende til personer med psykose

REACT er et mestringsverktøy for pårørende der du får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller internett

REACT er forkortelsen for den engelske tittelen: Relatives Education And Coping Toolkit. Den norske versjonen vil bruke det samme navnet.

REACT er et mestringsverktøy for pårørende der du får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller internett.

Dersom du er pårørende til en person som er i behandling for en psykoselidelse, og ønsker et tilbud om veiledning gjennom REACT, anbefaler vi deg å ta kontakt med behandlingsstedet for å høre om dette er et tilbud som gis til pårørende der ditt familiemedlem er i behandling.

REACT er utformet som en verktøykasse, for familiemedlemmer og venner av personer som møter på utfordringer i en tidlig fase av psykiske lidelser som er forbundet med psykose.

Verktøykassen og behandlingstilbudet du nå er en del av, er utviklet av psykologer, leger, sykepleiere og pårørende til personer med psykose.

Gå til REACT verktøykasse