Ukategorisert

Demensretningslinjen og personer med utviklingshemning

30. september 2020

Denne animasjonsfilmen om bruk av Nasjonal faglig retningslinje om demens er for deg som er tjenesteyter og som jobber med personer med utviklingshemning.

Denne animasjonsfilmen om bruk av Nasjonal faglig retningslinje om demens er for deg som er tjenesteyter og som jobber med personer med utviklingshemning.

Retningslinjen gir deg en gjennomgang av det som er viktig å vite om demens i arbeidet med personer med utviklingshemning. Bruk av demensretningslinjen vil blant annet kunne bidra til kontinuitet i oppfølgingen, for å fange opp funksjonsendringer over tid, som igjen kan føre til at symptomer på demens kan bli oppdaget så tidlig som mulig.

Kilde: Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste