Ukategorisert

Et verktøy for brukerinvolvering

20. september 2020

Brukerkunnskap er én av de tre kjernekomponentene i kunnskapsbasert praksis, og handler om at de som deltar i en praksis skal kunne være med å påvirke tjenester som angår dem, på individ- og systemnivå.

Brukerkunnskap er én av de tre kjernekomponentene i kunnskapsbasert praksis, og handler om at de som deltar i en praksis skal kunne være med å påvirke tjenester som angår dem, på individ- og systemnivå. Brukerkunnskap er en systematisk samling av brukererfaringer. Denne kan samles av brukerorganisasjoner og fremmes gjennom talspersoner, i forskningsprosjekter og i tjenestene.

Sjekk ut siden bli-involvert.no