Forskning

Til topps i Forsker Grand Prix med temaet «Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming»

Arvid Nikolai Kildahl gikk til topps i den lokale finalen med temaet «Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming». Med en glimrende presentasjon av et vanskelig tema skal han nå til den nasjonale finalen i Trondheim.

Først publisert hos Oslo Universitetssykehus

Arvid Nikolai Kildahl gikk til topps i den lokale finalen med temaet «Traumer hos personer med autisme og utviklingshemming». Med en glimrende presentasjon av et vanskelig tema skal han nå til den nasjonale finalen i Trondheim

Forsker Grand Prix er et sceneshow der ti ph.d.-kandidater får fire minutter på seg til å presentere forskningen sin for publikum. Arrangementet arrangeres i flere forskningsmiljøer rundt i landet og to vinnere fra regionene går videre til en nasjonal finale senere i september.

Kildahl knivet altså med ni andre om å være den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus. Han forsker på hvordan vi kan bli bedre til å kjenne igjen traumereaksjoner og traumelidelser hos personer med autisme og utviklingshemming. Han er tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og NevSom, begge ved Oslo universitetssykehus.

– Denne kunnskapen vil hjelpe oss å bli bedre til å oppdage at personer i denne gruppa blir eller har blitt utsatt for vold og overgrep, sier Kildahl.

De to vinnerne av den lokale konkurransen går til den nasjonale finalen som i år arrangeres på Byscenen i Trondheim 26. september.

Følg finalen her 26.09.2020 kl. 1800

Relaterte sider: