Ukategorisert

Sammen om et løft for de som trenger det mest

01. september 2020

Vernepleiere og sykepleiere står sammen om å yte tjenester av høy kvalitet overfor mennesker med omfattende behov. Hvordan kan vi sikre et godt tilbud til de som trenger det mest?

Grunnlag for et godt tverrprofesjonelt samarbeid

Vernepleiere og sykepleiere står sammen om å yte tjenester av høy kvalitet overfor mennesker med omfattende behov. Hvordan kan vi sikre et godt tilbud til de som trenger det mest? Viktige stikkord er tilgjengelighet, trygghet og kompetanse. For tiden pågår det utprøving av en modell flere steder i landet som kan vise seg å være svært lovende. Primærhelseteam øker kvaliteten og brukertilfredsheten i den medisinske oppfølgingen overfor personer med utviklingshemming, kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer eller rusavhengighet.

Les hele innlegget til Eli Gunhild By, som ble publisert i «Vernepleieren – Fremtidsrettet og ettertraktet»