Forskning

Å forske sammen med personer med utviklingshemming

20. oktober 2020

Vernepleier Anna Chalachanová er ansatt i en stipendiatstilling ved VID vitenskapelige høgskole. Her er hun aktiv i et forskningsprosjekt med fokus på deltakerbasert forskning, medborgerskap og mestring av hverdagslivet hos personer med utviklingshemming i Norge og Slovakia. Målet med prosjektet er å synliggjøre medborgerskap i hverdagslivet til personer med utviklingshemming gjennom deltakerbasert forskning.

Vernepleier Anna Chalachanová er ansatt i en stipendiatstilling ved VID vitenskapelige høgskole. Her er hun aktiv i et forskningsprosjekt med fokus på deltakerbasert forskning, medborgerskap og mestring av hverdagslivet hos personer med utviklingshemming i Norge og Slovakia. Målet med prosjektet er å synliggjøre medborgerskap i hverdagslivet til personer med utviklingshemming gjennom deltakerbasert forskning.

Det var ikke vernepleier Anna Chalachanová opprinnelig hadde tenkt å bli. Etter videregående skole søkte hun opptak på medisinutdanning i Slovakia, men hun kom ikke inn. Derfor søkte Chalachanová jobb i en institusjon for voksne personer med utviklingshemning – en jobb hun fikk. – Denne jobben, og ikke minst møtet med de menneskene som bodde på institusjonen, hadde en stor innvirkning på mitt videre utdannings- og yrkesvalg. Derfor søkte jeg opptak på et nyopprettet studieprogram ved Constantine the Philosopher.

Les hele artikkelen her….