Minibuss
Kort og godt

Bofellesskap, bil og relasjoner

Studien viser at bilens relasjonsstyrkende potensial bør tas med i diskusjoner om faglig grunnlag, disponering av økonomiske ressurser og organisering av ansattes oppgaver i psykisk helsetjenester generelt og i kommunale bofellesskap spesielt.

Forsiden på et studie
Forskning

En svensk studie av bruk av makt i tjenester til personer med utviklingshemming

Bengt Månström, statsviter og tjenesteyter, har gjort en studie med 26 tjenesteytere fra fire svenske kommuner. Han ønsket å undersøke hvordan de brukte sin makt i samhandling med tjenestebrukere. De teoretiske perspektivene fant han i Owren og Lindes ‘Vernepleiefaglig teori og praksis’. Tross ulike lovverk synes norske og svenske tjenesteytere å stå i de samme dilemmaene.