VPLTV

Epilepsi & helseveiledning

12. januar 2021

En e- læringsressurs for praksisfeltet og for studenter på helsefaglige utdanninger på bachelor- og videreutdanningsnivå.

Promo-kort: Epilepsi @ helseveiledning

Første revisjon av e-læringsressursen Epilepsi og helseveiledning er nå publisert i Bokskapet, OsloMet. Innholdet i læringsressursen er utviklet i samarbeid med sentrale fagpersoner fra Spesialsykehuset for epilepsi, fra kommunehelsetjenesten og representant fra Norsk Epilepsiforbud, og består av to likeverdige faglige emner, Epilepsi og helseveiledning. Her får du innblikk i hva epilepsi er og hva som er de vanligste utfordringene i det å leve med epilepsi. Videre får du lære om observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall. Helseveiledning har en sentral plass i kurset for å utvikle kompetanse både hos brukere, pasienter og nærpersoner.

Om kurset

Hensikten med læreverket er først og fremst å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi.

Kurset gir en generell innføring om epilepsi der observasjon, vurderinger og praktisk håndtering av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass i kurset fordi dette er avgjørende for å lykkes med kompetansebygging overfor pasienter, brukere og nærpersoner.

Med utgangspunkt i erfaringer og historiefortellinger presenteres ulike kunnskapsbaserte metoder for å fremme hverdagsmestring. Kurset gir også tilgang til aktuelle ressurser og materiell du kan benytte i egen undervisning og veiledning om temaet.

Kurset krever ingen forkunnskaper. Hvis du ikke er registrert i Bokskapet fra før, må du registrere deg første gang du logger deg inn. Videre klikker du på kurset Epilepsi og helseveiledning. Lykke til med kompetansepåfyll!

Start kurset her…..

Vårsemesteret 2021 starter OsloMet en heldigital videreutdanning med utgangspunkt i denne e-læringsressursen: