Bilde av bokanmelder Bernt Barstad
Fag

Jeg har nå blitt ferdig med årets første bok

Fag
04. januar 2021

Boka jeg har lest ferdig heter «Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne» og er skrevet av Nina Christine Dahl og Dagfinn Sørensen.

Bokanmeldelse av Bernt Barstad


Dette er en sannhet med visse modifikasjoner all den tid jeg begynte å lese boka i fjor. Uansett jeg har nå lest den ferdig og jeg syns at det er en så vidt god og viktig bok at jeg uten blygsel vil anbefale alle som jobber med eller for risikoutsatte voksne om å lese den.

Boka jeg har lest ferdig heter «Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne» og er skrevet av Nina Christine Dahl og Dagfinn Sørensen. «Greit nok vil nok enkelte av dere tenke, men er det ikke en viss kopling mellom denne Bernt Barstad som anbefaler denne boka og forfatterne?» For å unngå spekulasjoner vil jeg ile til å bekrefte denne mistanken. Jeg kjenner begge forfatterne, jeg driver til og med et forlag sammen med Nina. Dette til tross, helt objektivt vil jeg påstå at boka ikke bare er bra, den er fremfor alt en kjempeviktig bok. Jeg vil også påpeke at den er gitt ut på Universitetsforlaget og ikke Be-Ni forlag DA.

Boka består av sju kapitler, den er til tider befriende lett å lese og den er krydret med gode casepresentasjoner. Dette er viktig, fordi dette er en bok som bør leses av du som tjenesteyter, uavhengig om du sitter der med en master, eller er lærling.

 I de siste årene har det blitt satt stadig større søkelys på overgrep mot utsatte grupper. For ti år siden skrev Thomas Ergo flere titalls artikler i Dagbladet om seksuelle overgrep overfor mennesker med utviklingshemming, dette førte til prosjektet som gikk under navnet SUMO, som i 2013 kom med sin rapport «Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming». Rapporten ble tatt godt imot, og på slutten av 2014 lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming». Etter dette fortsatte Bufdir sitt arbeide og i 2018 så TryggEst dagens lys. TryggEst blir prøvd ut i ti ulke kommuner i Norge, samt tre bydeler i Oslo. TryggEst bygger på det britiske programmet «Safeguarding of vulnerable adults».

Målgruppen for TryggEst er mennesker som av ulike forbigående eller varige årsaker er i liten eller ingen grad i stand til å beskytte seg selv. Dette kan være forhold knyttet til å ha en funksjonsnedsettelse, utviklingshemmming, høy alder, demens, psykisk lidelse, rusbrukslidelse eller somatisk sykdom. Modellen omfatter vern mot fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep og omsorgssvikt/ forsømmelse.

I kommuner hvor TryggEst er under pilotering er det egne TryggEst-team som rådgir eller bistår i saker som rapporteres. Ulike aktører, både profesjonelle og privatpersoner kan melde inn saker til TryggEst.

Gjennom boka til Dahl og Sørensen vil man ikke bare få en større forståelse for TryggEst, men man vil også få større kunnskap om ulike overgrep, kjennetegn på disse og hvordan man både kan forebygge og håndtere disse. Vi som fagfolk her fremdeles mye vi kan gjøre for bedre å fange opp og håndtere disse overgrepene.

Om forfatterne:

Boken kan kjøpes på Universitetsforlaget