En psykisk utviklingehemmet dame og hennes hund og tjenesteyter
Ukategorisert

Alvorlig utviklingshemming og beslutningsstøtte

Studien utforsker tjenesteyteres erfaringer med beslutningsstøtte sammen med personer med alvorlig utviklingshemming i kommunale bofellesskap.

Studien utforsker tjenesteyteres erfaringer med beslutningsstøtte sammen med personer med alvorlig utviklingshemming i kommunale bofellesskap. Tre fokusgruppeintervju med i alt 19 tjenesteytere fra tre bofellesskap i tre forskjellige kommuner ble gjennomført.

Artikkelen er skrevet av Sadeta Demic, Høgskolelektor, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole, Sandnes. Og Anita Gjermestad, Professor, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole, Sandnes

Les artikkelen «Å stå i de uvisse» hos Tidsskrift for omsorgsforskning.