Eireen Finden og Stian Orm står i inngangspartiet til HVL
Fra studenten

Studentaktiv forskning på traumesensitiv tilnærming ved vernepleierutdanningen i Sogndal

På vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, har de startet et forskningsprosjekt på traumesensitive tilnærminger i skolen. Prosjektet inkluderer både faglig ansatte og studenter som skal skrive bacheloroppgave.

På vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, har de startet et forskningsprosjekt på traumesensitive tilnærminger i skolen. Prosjektet inkluderer både faglig ansatte og studenter som skal skrive bacheloroppgave.

Vi var enige om at når studentene selv skal velge tema og planlegge bachelorprosjekt, så blir det mange oppgaver som gir lite bidrag til fagfeltet, og som bare blir lagt i en skuff og sjeldent tatt opp igjen. Vi ønsket å gjøre noe med det, å bidra til at bachelorprosjekter kan gi viktige, mindre bidrag inn i et større prosjekt. Derfor satte vi i gang med dette prosjektet, sier prosjektdeltaker og høgskolelektor, Stian Orm, og prosjektleder og høgskolelektor, Eireen Finden, begge ved vernepleierutdanningen i Sogndal.

I prosjektet jobber studentene i tilknytning til FoU prosjekter ved fagseksjonen. Dette semesteret jobber studentene enten på en litteraturstudie eller en kvalitativ studie om traumesensitive tilnærminger i skolen. Bidragene til studentene planlegges brukt i vitenskapelige publikasjoner og til faglige presentasjoner – der også studenter vil få tilbud om å delta som medforfattere. Forskning fra vernepleierutdanningen i Østfold viser at bachelorstudenter som deltar i FoU prosjekter får bedre karakter på bacheloroppgaven enn studenter som skriver oppgave basert på egne prosjekter. Derfor tror vi dette er en vinn-vinn situasjon, sier Eireen og Stian.

– Vi som faglig ansatte får mer tid til å drive med større FoU arbeider som skal bidra i søknader om opprykk, mens studentene får bli del av et større prosjekt, får ekspertveiledning fra faglig ansatte som er engasjert i temaet for oppgaven deres, og forhåpentligvis får de en bedre karakter på sluttproduktet.

Temaet for årets prosjekt er traumesensitive tilnærminger i skolen. Prosjektet inngår i en større satsning på miljøterapeutisk arbeid i skolen ved vernepleierutdanningen.

– Vi ser at stadig flere av våre studenter starter i skolen når de er ferdig med bachelorgraden, og vi vet at det er et stort behov for økt grad av tverrfaglig arbeid i skolen. Der har vernepleieren et viktig bidrag med både helse- og sosialfaglig kompetanse. Det er det ingen andre profesjoner som har, sier Eireen.

Videre forteller Eireen at ambisjonen er å gjøre dette til et fast opplegg på vernepleierutdanningen. – På sikt er målet at vi skal kunne tilby en rekke ulike FoU prosjekter som bachelorstudenter kan knytte seg til og jobbe med som en del av bacheloroppgaven. Vi har allerede planer om et prosjekt om utfordrende atferd og håndtering i skolen til neste år. Det prosjektet går inn i den samme satsningen på miljøterapeutisk arbeid i skolen, sier Eireen og Stian.

Nå skal vi starte opp deltidsutdanning i Haugesund, og vi ønsker på sikt at dette skal bli et opplegg på tvers av campuser – både i Sogndal, Bergen og Haugesund, sier Eireen.

Prosjektleder er Eireen Finden. Veiledere i prosjektet er Stian Orm,  Birte Stenehjem og Ingvild Hollekve

Studenter som er med fra vernepleierutdanningen er Martin Dybevaag Walde, Trine Aamodt, Frida Kivijervi Mehus, Øystein Langøen Oen, Borghild Hjellestad, Jon Andre Rebbestad, Mari Bonden Borge, Tor Ivar Stølen og Johannes Menzel Knudsen