Jente som smiler med to hester
Fagintervju

Inn på tunet med en vernepleier

Frida Amalie Fredriksen (24) arbeider på Olaåsen 4H Mestringsgård i Sør-Troms – en inn på tunet gård. Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner. Arbeidsdagene er ofte varierte, men det kan være ensomt å være den eneste vernepleieren på gården.

Frida Amalie Fredriksen (24) arbeider på Olaåsen 4H Mestringsgård i Sør-Troms – en inn på tunet gård. Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner. Arbeidsdagene er ofte varierte, men det kan være ensomt å være den eneste vernepleieren på gården. 

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Alle arbeidsdager er ulike, men det går for det meste i dyrestell og bruk av gården som en arena for mestring. De fleste som er på gården er med på stell av dyrene, og da er min oppgave å veilede og hjelpe de med dette. Jeg er også instruktør på ridetimer og handicapridning. Hestene er en stor hjelper i arbeidet ved at de åpner opp for god kommunikasjon.

En typisk arbeidsdag går ut på at vi først fôrer dyrene og fyller vann, etterfulgt av litt forefallende arbeid, før man ofte har en økt med dyreassisterte intervensjoner (samhandling med dyrene). Jeg jobber mye kveldstid og da har vi ofte ansvar for kveldsfôring også. Vi er opptatt av å bygge trygghet for våre klienter. Gjennom god oppfølging og veiledning lærer man hvordan man skal håndtere dyr og bli tryggere på det. Akkurat denne tryggheten kan overføres til hverdagen. For tryggheten skaper ofte mestringstro som er viktig på gården – men også i livet ellers. 

Ellers kan jeg nevne at gården tilbyr avlastning gjennom barneverntjenesten, alternativ skole- og læringsarena, dagtilbud for personer med utviklingshemming, samtidig som vi tilbyr oppfølging av personer med VTA-tilbud. 

Kan du si litt mer om dyreassisterte intervensjoner? 

Dyreassisterte intervensjoner innebærer samhandling med dyr, og deles ofte inn i ulike former: dyreassisterte aktiviteter, dyreassistert pedagogikk og dyreassistert terapi. På gården bruker vi dyreassisterte aktiviteter som kan være alt fra børsting, leiing og håndtering av hest, samt ridning eller kjøring. I tillegg bruker vi sau, geit og fjærkre i de ulike intervensjonene. Vi ser at dyrene kan bidra til å øke mestringstro hos våre klienter da det å håndtere store dyr, som for eksempel en hest, er en milepæl for mange. Dyrene gir også klientene våre ubetinget kjærlighet tilbake. For de som ikke har opplevd god omsorg, for eksempel barn fra hjem med store utfordringer, kan omsorgen dyrene gir føles veldig meningsfull. Som nevnt tidligere fungerer også dyrene fungerer som en god samtalepartner, noe som kan bidra til å gjøre det enklere å snakke med andre. 

Hva er det mest utfordrende i jobben din?

I akkurat min jobb er nok det mest utfordrende at jeg er den eneste vernepleieren, og jeg savner flere faglige ansatte. I enkelte tilbud er vi flere ansatte og det hjelper veldig på.