Faglig praksis

Mer fokus på seksuell helse. Nå!

25. mars 2021

Jeg ble vernepleier fordi jeg jobbet i en bolig for mennesker med utviklingshemming, med så mange bra folk – inklusivt kollegene mine!

Navn: Carina Elisabeth Carlsen
Alder: 34
Utdanning: Bachelor i Vernepleie, Master i empowerment og helsefremmende arbeid (videreutdanning i sexologi og funksjonshemming, og fat studies (blant annet))
Arbeidssted: Likestillingssenteret

Hvorfor ble du vernepleier?

Jeg ble vernepleier fordi jeg jobbet i en bolig for mennesker med utviklingshemming, med så mange bra folk – inklusivt kollegene mine! Jeg opplevde den gjengen som så inspirerende og morsom, og de skal ha mye av æren for det grunnlaget jeg sitter med i dag. Jeg sto den gangen også ved et veiskille for utdanning, og det var vel egentlig pappa som pushet meg det siste steget. Det er jeg veldig glad for i dag. Selv om jeg ikke jobber i bolig, jobber jeg fortsatt med målgruppa. I dag jobber jeg med utvikling av kurs innen seksuell helse og voldsforebyggende arbeid for tjenester rettet mot mennesker med utviklingshemming, og har blitt gitt en unik mulighet til å kunne påvirke på systemnivå. I tillegg jobber jeg sammen med fire andre vernepleiere og en sykepleier som frivillig for FRI med gruppetilbudet PUST UT, som er et gruppetilbud for skeive utviklingshemmede.

Hvilke utfordringer mener du vernepleierutdanningen har i årene som kommer?

For det første tror jeg vi har en stor jobb å gjøre med at folk skal skjønne hvem og hva vi er. Det er mange som ikke forstår allsidigheten vi som vernepleiere innehar. Det kan være ganske frustrerende, og oppleves som begrensende. Et annet problem tror jeg er at mange opplever at jobben ikke matcher utdanningen. Stadig flere jeg snakker med forteller om hvordan de går ut av skolen, med friskt pågangsmot, og opplever at de ikke får brukt det de har lært, eller at det blir for mye motstand. Når vi er nyutdannede er vi idealister og vil redde alt og alle, men jeg kjente ganske kjapt når jeg kom ut i jobb at selv om jeg hadde forandret meg, hadde jo ikke resten av jobbhverdagen det.

Hvis du skal anbefale én vernepleierfaglig bok; hvilken bok er det og hvorfor nettopp den boken?

Er det lov å “blåse i sitt eget horn”? Isåfall vil jeg anbefale boken “PUST UT – en metodebok”. Dette er en bok jeg har skrevet sammen med kollega Annette Solberg, vernepleier Kaisa Milch og sykepleier Ada Svarstad Solberg, i samarbeid med Skeiv Kunnskap. Den gir en innføring i seksuell helse og veiledning, med et skeivt perspektiv og best av alt – første opplag blir gratis.

Nevn en vernepleier du ser opp til, og hvorfor.

Det er så mange bra folk å ta av, men Gøril Melbye var den som tok initiativet til PUST UT, og har vært en tålmodig og trygg ressursperson for gruppa vår i flere år. Og kan jeg nevne to vil jeg gjerne også nevne Hilde Lunde, som holdt hånda mi gjennom hele bacheloroppgaven i 2015. På mange måter gjør hun det fortsatt, og jeg er evig takknemlig for alt det spennende hun har lært meg, og alle de mulighetene jeg har fått takket være henne. 

Hva ønsker du deg av vernepleier.no i årene som kommer?

Mer fokus på seksuell helse og kroppsbilde blant våre målgrupper. Seksuell helse er en del av det å være menneske, og er ikke en del vi kan velge bort. Alle har en seksualitet og de aller fleste har et forhold til den. Hva gjelder kroppsbilde må vi som vernepleiere, og veldig ofte nærpersoner, tenke oss om hvordan vi snakker om kropp, hvordan vi påvirker og den makten vi har når det kommer til mat, kropp og identitet.