To damer, en med kamera og den andre med mikrofon
Fag

TV BRA trenger vernepleieres hjelp

I september 2019 var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) på besøk i Media City i Bergen. Her kom hun med nyheten om at stiftelsen TV BRA fikk mediestøtte over statsbudsjettet. Etter denne dagen har det stort sett gått én vei for TV BRA; til himmels. Med to nye redaksjoner og friske midler til å produsere valgsendinger ser redaktør Camilla Kvalheim veldig lyst på fremtiden.

I september 2019 var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) på besøk i Media City i Bergen. Her kom hun med nyheten om at stiftelsen TV BRA fikk mediestøtte over statsbudsjettet. Etter denne dagen har det stort sett gått én vei for TV BRA; til himmels. Med to nye redaksjoner og friske midler til å produsere valgsendinger ser redaktør Camilla Kvalheim veldig lyst på fremtiden.

Hovedmålet er at TV BRA skal dekke hele landet. Nylig har det blitt etablert redaksjoner i Trondheim og på Hamar. Kvalheim sier dette er helt nødvendige steg for å bli en landsdekkende tv-kanal. – Målet på sikt er jo at vi skal ha redaksjoner over hele landet. 

Hva ønsker du at landets vernepleiere skal bidra med til TV BRA?

Det er viktig at vernepleiere som arbeider med utviklingshemmede får kunnskap om TV BRA, og at de kan bidra med å engasjere målgruppen til å se sendingene våre. Vernepleierne kan også mobilisere personene de arbeider for slik at vi får tilsendt historier og aktuelle saker. Slike bidrag er ekstremt viktig for å løfte frem nye stemmer til samfunnsdebatten. Dette handler i bunn og grunn om å legge til rette for ytringsfrihet og demokratiforståelse, sier Kvalheim. 

Koronapandemien skaper muligheter

Koronapandemien, med påfølgende smitteverntiltak, har gjort det vanskeligere for redaksjonen i TV BRA å komme direkte i kontakt med kilder, intervjuobjekter og kanalens publikum generelt. Dette har medført at TV kanalen må tenke nytt. Redaktøren gleder seg derfor over mulighetene som åpner seg, og sier følgende:

– Vi søkte Stiftelsen DAM om “koronamidler” til å utvikle en app for å øke tilgjengeligheten, og nå går vi i gang med å utvikle tekniske løsninger med god kvalitet og brukervennlighet, som likevel bringer oss tett på og kan engasjere vår målgruppe. Ved å utnytte video over nett og benytte interaktivitet i strømmetjenesten, skal TV BRA levere på vårt samfunnsoppdrag: Å få frem utviklingshemmedes stemmer, noe som er høy-aktualisert i et år med stortingsvalg.

Skal få flere til valgurnene 

Valgdeltakelsen blant personer med utviklingshemming er lav, men dette skal TV BRA gjøre noe med. – Vi har fått 750 000 kroner fra Abid Raja og kulturdepartementet til å gjennomføre et pilotprosjekt. I valgkampen 2021 skal TV BRA levere på vårt samfunnsoppdrag – å få frem utviklingshemmedes stemmer. Reporterne i TV BRA skal få opplæring fra Norges ledende media-aktører og i valgsendingene vil seerne få stille konkrete spørsmål til politikere. 

Vi får drahjelp av TV 2 som stiller opp med kompetanse på presentasjon av statistikk og valgbarometre, og vi skal selvfølgelig være tilstede under Arendalsuka. TV BRA ønsker å bidra til at flere personer med utviklingshemming skal stemme ved valget. sier Camilla engasjert. 

Har du en oppfordring til vernepleiere frem mot valget?

– Politikk handler også om utviklingshemmedes hverdag. Vernepleiere kan bidra med å gjøre utviklingshemmede interessert og engasjert i valget og politikk generelt. Vernepleiere i tjenestene til personer med utviklingshemming kan legge til rette for at man ser valgsendingene til TV BRA sammen med flere. Da kan man også diskutere temaer i etterkant. Noen konkrete spørsmål kan være: Får jeg hjelp når jeg ønsker? Får jeg mulighet til utdanning, jobb og egen bolig? Blir min stemme hørt? Vernepleiere kan også bidra med å rette blikket ut mot verden. For gjennom sakene på TV BRA kan seerne bli opptatt av verden utenfor dem selv, noe som kan fylle hverdagen med innhold, samtidig som kan knytter bånd til andre. Gjennom å engasjere seg i TV BRA er de med på å bidra til å sikre utviklingshemmedes rettigheter som borgere.

Sendinger hver fredag på TV BRA

Tidligere har TV BRA kommet ut med én sending i måneden på www.tvbra.no  

Nå gjør tv-kanalen endringer for å engasjere enda flere. Med flere distrikstkontorer og reportere i Bergen, Trondheim og Hamar kan TV-kanalen produserer innhold fra flere deler av landet. – Fremover vil vi legge ut én sending hver fredag. Vi korter litt ned på lengden, men satser på å legge ut sendinger som tar for seg aktuelle temaer for målgruppen. Det blir nyheter og underholdning fra våre dyktige programledere. Slik skal vi holde engasjementet oppe hos de som følger oss, avslutter Camilla begeistret. 

Sending 12. mars 2021 – TV BRA