Vernepleier Margrethe Salvesen Klippenberg
Fagintervju

Arbeidet vårt handler ikke om å verne

30. april 2021

I vår familie har slagordet vært «enten arbeider man med psykisk utviklingshemming eller så har man en psykisk utviklingshemming».

Navn: Margrethe Salvesen Klippenberg
Alder: 37
Utdanning: Sexolog, vernepleier med mastergrad i sosialt arbeid, videreutdanning i seksuelle overgrep og videreutdanning i organisasjon og ledelse
Arbeidssted: Dalane DPS som Mindfulness based coping instruktør og individualbehandler

Hvorfor ble du vernepleier?

I vår familie har slagordet vært «enten arbeider man med psykisk utviklingshemming eller så har man en psykisk utviklingshemming». Begge mine foreldre er utdannet innen vernepleie, barnevern og sosialt arbeid og jeg har en lillebror som er utviklingshemmet. Oppveksten med annerledeshet har gitt med viktige perspektiver på menneskesyn og livskvalitet og hvordan livet kan leves forskjellig. Livskvalitet kommer ikke med oppskrift, man må finne sin egen formel.

Hvilken vernepleierfaglig myte vil du komme til livs?

At vårt arbeid handler om å verne. Vårt arbeid handler om å styrke, utfordre og bevisstgjøre for å skape vekst og utvikling.

Hva er vernepleierprofesjonens største styrke slik du ser det?

Vernepleierens fokus på medborgerskap, empowerment og utfordring av paternalisme. Vernepleieren er sterk i å stille kritiske spørsmål rundt hvem som har definisjonsmakt at at utenforskap ofte handler om samfunnets evne til inkludering og tilrettelegging.

Nevn en vernepleier du ser opp til, og hvorfor?

Min mor. Hun utdannet seg til vernepleier selv i ung alder og utfordret datidens syn på utviklingshemmede og var med på reformere faget.

Hva ønsker du deg av vernepleier.no i årene som kommer?

Synlighet rundt fagfeltets mangfoldighet og muligheter. Gjerne i samspill med vernepleieren og mennesker vernepleierne møter i sin arbeidshverdag. Hvordan bidrar vernepleieren til være en ressurs utløser for andre?