Full sovende person i bar
Ukategorisert

Rusavhengighet hos personer med utviklingshemming?

21. april 2021

Hvordan skal man utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming. Kirsten Braatveit som er psykologspesialist har seks råd for å tilpasse utredningen i møte med mennesker som har lavere kognitivt fungeringsnivå.

Hvordan skal man utrede rusavhengighet hos personer med utviklingshemming. Kirsten Braatveit som er psykologspesialist har seks råd for å tilpasse utredningen i møte med mennesker som har lavere kognitivt fungeringsnivå.

Gjennom doktorgradsarbeidet sitt avdekket Braatveit at andelen med nedsatt evnenivå og psykisk utviklingshemming er større blant pasienter i rusbehandling enn hos andre. 

Les hele innlegget hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk helse.