Vernepleier Gerd Hilde Lunde
Fagintervju

Vernepleiere må kjenne til problematiske sider ved seksualitet

15. april 2021

Jeg hadde planlagt å bli sykepleier og arbeidet på medisinsk avdeling på Aker sykehus. Men så fikk en venninne overtalt meg til å arbeide ved Nordre Aasen sentralinstitusjon, avdeling Kapellveien i 1981. Det var en spennende periode med mye oppfølging og veiledning fra psykologer. Da oppdaget jeg at det fantes en utdanning som het Vernepleie, og det er jeg glad for i dag. Utdanningen har gitt meg en svært variert yrkespraksis.

Navn: Gerd Hilde Lunde
Alder: 62 år
Utdanning: Bachelor i vernepleie, videreutdanning i målrettet miljøarbeid og hovedfag i helsefag for å nevne noe. 
Arbeidssted: Universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet Helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap.

Hvorfor ble du vernepleier

Jeg hadde planlagt å bli sykepleier og arbeidet på medisinsk avdeling på Aker sykehus. Men så fikk en venninne overtalt meg til å arbeide ved Nordre Aasen sentralinstitusjon, avdeling Kapellveien i 1981. Det var en spennende periode med mye oppfølging og veiledning fra psykologer. Da oppdaget jeg at det fantes en utdanning som het Vernepleie, og det er jeg glad for i dag. Utdanningen har gitt meg en svært variert yrkespraksis.

Hvis du skal nevne en bok som har formet deg mest som fagperson, hvilken bok er det? 

Boken til Stèphane Vildalen «Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner» var en «vekker» for meg da jeg begynte å arbeide med saker som omhandlet seksuell helse i spesialisthelsetjenesten. Selv om boken er gammel nå har dette vært en god og viktig fagbok, lenge. Boken setter seksualitet inn i et utviklings- og relasjonsperspektiv og knytter temaet til samfunns-, psykologi- og sexologifagene. Forfatteren viser at seksualiteten er tett innlemmet i menneskets utvikling og relasjoner, også for personer med utviklingshemming. I 2020 fikk vi en ny viktig bok, «Utviklingshemmede og seksuelle overgrep. Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse». Boken omhandler problematiske sider ved seksualiteten. Dette er noe alle vernepleiere må kjenne til for å kunne avverge vanskelige situasjoner for tjenestemottakere. Jeg håper for fremtiden at Vildalen vil reviderer bokens sin, eller at vi klarer å skrive en ny bok om som omhandler medborgerskap, lyst og glede, og seksuell utvikling fra barn til voksen.

Hvis du skal gi noen råd til kommende vernepleiere, hvilke råd er det

Det kan være krevende å arbeide i et omsorgsyrke, fordi mange tjenestemottakere er helt avhengig av hvordan vi tolker, lytter og ivaretar deres grunnleggende omsorgsbehov. Jeg vil anbefale studenter å lese om begrepet beslutningsstøtte, og diskutere dette med kolleger og medstudenter. Dette er et viktig begrep som omhandler å sikre grunnleggende menneskerettigheter i hverdagslig omsorgspraksis. Ellers vil jeg si at det er faglig utviklende å gjennomføre en master. Vi trenger også flere vernepleiere med en doktorgrad i fremtiden.

Nevn en vernepleier du ser opp til, og hvorfor

Da vil jeg nevne May Østby som lenge har arbeidet med temaene selvbestemmelse, brukermedvirkning og inkluderende forskning for personer med utviklingshemming. Dette er viktige temaer som har betydning for hverdagslivet til personer med utviklingshemming nå og i fremtiden.

Hva ønsker du deg av vernepleier.no i årene som kommer? 

Vernepleier.no bør legge til rette for at vernepleiere i praksis og ved utdanningssteder kan skrive flere fag- og forskningsartikler.  Studentoppgaver kunne også vært presentert som posters, eller kortere fagnotater på nettsidene.