Vernepleier 60 år. Jubileumsbilde av Hisham Touil
Fra studenten

Dyktige forelesere engasjerer meg som student

13. mai 2021

Før jeg startet på studiet hadde jeg arbeidet som miljøarbeider ved Agder Folkehøgskole og har siden den gang arbeidet innenfor tilrettelagte tjenester og habilitering i kommunen

Navn: Hisham Touil
Alder: 27 år
Utdanning: Vernepleierstudent ved Universitet i Agder (2. året)
Arbeidssted: Fulltidsstudent, helgestilling i kommunen og studentambassadør for vernepleierstudiet ved UiA.

Hvorfor vil du bli vernepleier?

Før jeg startet på studiet hadde jeg arbeidet som miljøarbeider ved Agder Folkehøgskole og har siden den gang arbeidet innenfor tilrettelagte tjenester og habilitering i kommunen. Det har gitt meg muligheten til å bistå mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og jeg trives svært godt innenfor feltet. Jeg syns det er veldig spennende å jobbe med mennesker ettersom arbeidsdagene har stor variasjon. Det er givende å kunne bidra til at mennesker får en bedre hverdag. Jeg ville gjerne ha en bred kompetanse, og ble overbevist da det viste seg hvor innholdsrik vernepleierutdanningen er. Jo mer jeg lærer om vernepleieren sin kompetanse desto tryggere er jeg på mitt valg. Jeg har en flott arbeidsplass og en skole med dyktige forelesere, noe som engasjerer meg til å bli en så god vernepleier som overhode mulig.

Hva er vernepleierens største styrke i møte med mennesker?

En vernepleier har mange styrker, men en av de er kanskje å se og møte andres behov. Disse behovene kan komme til uttrykk på mange måter, og ved å bruke vernepleieren sin kompetanse kan disse behovene eller manglene avdekkes. Istedenfor at personen opplever utfordringer kan personen oppleve forståelse, ivaretakelse og kontroll over situasjonen, noe som er viktig for alle mennesker.

Hvilken fagbok har inspirert deg mest under studiet, og hvorfor?

De bøkene som er skrevet om vernepleie syns jeg er gode for å få innsikt i hvem vi er, hva vi driver med og grunnleggende teori. Vernepleiefaglig Teori og Praksis – Sosialfaglige Perspektiver av Owren og Linde er svært bra, men jeg liker godt de andre bøkene om vernepleie også. En annen bok jeg gjerne vil trekke frem må være Mellom Makt og Hjelp – Om Det Flertydige Forholdet Mellom Klient og Hjelper av Greta Marie Skau. Det var en av de første bøkene jeg leste på studiet og som resonnerte hos meg fordi det er et svært viktig tema. Så skal det sies at jeg er litt over halvveis i studiet, så det er en del spennende fagbøker som gjenstår.

Nevn en vernepleier du ser opp til, og hvorfor?

Her er det svært vanskelig å velge én person. Jeg har mange dyktige forelesere som er både erfarne og faglig sterke, noe som jeg blir inspirert av som student. Jeg har gjennom erfaring fra arbeid og praksis møtt mange dyktige og engasjerte vernepleiere, og de er med å forme meg som en fremtidig vernepleier.

Hva ønsker du deg av vernepleier.no i årene som kommer?

Jeg håper nettsiden kan bidra til å skape engasjement og løfte frem ildsjeler. Det er viktig at det blir mer allment kjent hva en vernepleier gjør, og at man får frem mangfoldet av arenaer der en vernepleier kan arbeide. Ved å trekke frem flere meninger og debatter, kan flere i vår profesjon være mer frampå og belyse viktigheten av yrket. Vi trenger nok flere «ansikter» for vernepleien, spesielt i det offentlige rom. Vernepleier.no er en fin plattform for å skape dette engasjementet og forhåpentligvis vil vernepleieren sin rolle belyses samtidig som flere arenaer benytter seg av vernepleierens kompetanse i fremtiden.