Bokomslag til boken Vi er medforskere
Bokomtaler

Bokanmeldelse: «Vi er medforskere»

20. juni 2021

Boka «Vi er medforskere» er et rykende ferskt produkt fra Orkana forlag. Boka er interessant og på flere måter banebrytende.

Skrevet av Kjetil Viken

Boka «Vi er medforskere» er et rykende ferskt produkt fra Orkana forlag. Boka er interessant og på flere måter banebrytende. Den er banebrytende fordi den virkelig tar slagordet «Ingen forskning om oss, uten oss» på største alvor. Denne boka er et dypdykk inn i en forskningsprosess på meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming. Den er ført i pennen av to personer med utviklingshemming. På denne måten er boka et tungt og viktig bidrag inn i forskning «om OG med». 

Hege Christin Nilsson og Tom Remi Kongsmo er begge personer med utviklingshemming, og de har arbeidet med forskningsprosjektet «Meningen med arbeid» over en periode på nesten tre år. Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med Uit/Harstad, NTNU/Trondheim, USN/Porsgrunn, HINN/Lillehammer og  Universitetet på Island. Førstelektor Frank Jarle Bruun fra Høgskolen i Innlandet har vært forskningsleder og bidragsyter til denne boka. 

Boka gir innblikk i viktigheten av et meningsfylt arbeid for mennesker med utviklingshemming. Den gir oss også en solid dose med innsikt i motivasjonen, mulighetene og ferdighetene som Hege og Tom Remi, og mennesker med utviklingshemming, besitter. Dette dypdykket gjør boka relevant og viktig for alle som arbeider med mennesker med behov for støtte og hjelp i hverdagen, og den er også en viktig bok for mennesker med utviklingshemming selv. Den gir virkelig trua på hva man kan få til bare man får anledning til å bidra. 

For oss fagfolk som er opptatt av gyldigheten av forskning i fagfeltet, er boka en påminnelse om at forskning «om og med» gir viktig og ny kunnskap når vi skal forstå denne gruppen med mennesker bedre. Boka anbefales!