Det som skal til – En undersøkelse om faktorer med betydning for rekruttering av vernepleiere

Omslaget til rapport - Det som skal til

I 2020 avdekket FO at Norge mangler 20 000 vernepleiere. Året etter har forbundet avdekket hva som skal til for å løse den.

24.01.2021 lanserte FO – Fellesorganisasjonen rapporten “det som skal til”, der de ser på hva som skal til for å øke andelen vernepleiere i tjenestene til personer med utviklingshemming.

I undersøkelsen kan du lese om følgende:

  • Hvilke tjenester vernepleiere jobber i
  • Hva som er avgjørende for valg av arbeidssted
  • Hvilke faktorer som er viktige for rekruttering

Du kan laste ned eller bestille rapporten på Fellesorganisasjonene sine sider