Vernepleier Erving Goffman
Fagintervju

Erving Goffman har formet meg som fagperson

12. juni 2021

Jeg jobber som universitetslektor på Universitetet i Agder, ved instituttet for Psykososial helse. Jeg er for øyeblikket doktorgradsstipendiat i helse og idrettsvitenskap frem til sommeren 2023. Jeg forsker på involvering av personer med utviklingshemming i design av teknologi. Ved siden av dette følger jeg opp studenter i praksis og underviser på diverse emner knyttet til vernepleierutdanningen på UiA i Grimstad.

Navn: Mugula Chris Safari
Alder: 29 år
Utdanning: Bachelor i Vernepleie og Master i folkehelsevitenskap i folkehelsevitenskap fra universitet i Agder.
Arbeidssted: Jeg jobber som universitetslektor på Universitetet i Agder, ved instituttet for Psykososial helse. Jeg er for øyeblikket doktorgradsstipendiat i helse og idrettsvitenskap frem til sommeren 2023. Jeg forsker på involvering av personer med utviklingshemming i design av teknologi. Ved siden av dette følger jeg opp studenter i praksis og underviser på diverse emner knyttet til vernepleierutdanningen på UiA i Grimstad.

Hvorfor ble du vernepleier?

Med opprinnelse fra DR Kongo kom vår familie i kontakt med helse- og sosialfaglige ansatte da vi ankom Norge som flyktninger. Disse mellommenneskelige møtene bidro til en interesse for det sosialfaglige. Etter hvert, som ungdom, fikk jeg æren av å være fotballtrener for personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser i en kort periode, noe som ga mersmak og var utrolig inspirerende. Med foreldre og søster som er utdannet innen helse, ble vernepleie løsningen for å kunne få både helse- og sosialfaglig kompetanse. Dette valget er jeg veldig glad for i dag.

Hvilken vernepleierfaglig myte vil du komme til livs?

Det er kanskje ikke en myte, men jeg tror det er en del misforståelser omkring vernepleierens helsefaglige kompetanse, og hva vernepleiere kan gjøre sammenlignet med sykepleiere.

Hvis du skal nevne en bok som har formet deg mest som fagperson, hvilken bok er det?

Som fagperson har boka Stigma av Erving Goffman og Gode fagfolk vokser av Greta Marie Skau. Dette er bøker vi hadde veldig tidlig i utdanningen og som har nok formet meg mye som fagperson. Bøker av Hanna Arendt har også vært sentrale i egen utvikling som fagperson.

Nevn en vernepleier du ser opp til, og hvorfor?

Jeg ser opp til mange vernepleiere av forskjellige grunner. Men for å nevne noen; Cato Ellingsen, Rolf Magnus Grung, Silje Haugland, Bjørn Harald Iversen og Jon A. Løkke.

Hva ønsker du deg av vernepleier.no i årene som kommer?

Jeg ønsker at vernepleier.no kan bidra til at å få frem bredden og variasjonen av det vernepleiere holder på med. Jeg håper også at vernepleier.no bli «go to» stedet for vernepleiere som ønsker å debattere eller få frem forskjellige perspektiv. Videre ønsker jeg at personer som mottar tjenester eller jobber tett med vernepleiere kan bruke vernepleier.no til å skrive om – og til vernepleiere.