To damer som driver med yoga
Fag

Relasjonell- eller atferdsanalytisk orientert tilnærming – hva skulle det bety i en vernepleierkontekst?

Fag
08. juni 2021

Gjennom flere år har det pågått en diskusjon i ulike vernepleierforumer om hvile orientering den enkelte vernepleier foretrekker eller identifiserer seg med. Noen ganger handler diskusjonene også om hvilke orienteringer aktørene antar at utdanningsinstitusjonene har.

Gjennom flere år har det pågått en diskusjon i ulike vernepleierforumer om hvile orientering den enkelte vernepleier foretrekker eller identifiserer seg med. Noen ganger handler diskusjonene også om hvilke orienteringer aktørene antar at utdanningsinstitusjonene har. Denne orienteringsdiskusjonen blusser opp med jevne mellomrom, og i sosiale medier kan den til tider føre til en noe oppildnet stemming når de ulike aktørene bedyrer hvilke fordeler og ulemper de anser med de respektive orienteringene.  

Det er selvfølgelig artig å ha samtaler om hva hver enkelt av oss sjøl-identifiserer oss med, eller som hva. Identitetsspørsmål er for øvrig på ingen måte knyttet kun til profesjonsmedlemmer i vernepleie. Hele forskningstradisjoner innenfor blant annet filosofi, psykologi, antropologi, osv., har tematikken identitet som et subområde innenfor sine fag. Politikken er et annet stort område hvor identitetsspørsmål er helt sentralt for både de ulike politiske partiene og deres potensielle velgere. Når det kommer til vernepleie så det interessant hvorfor det er akkurat disse to nevnte alternativene som stadig dukker opp i sosiale medier – som om det skulle være snakk om et to-partisystemet som i USA – enten er du en republikaner, eller så er du en demokrat.

I den forlengelse, hvorfor ikke identifisere seg som den 1) rettighetsorienterte vernepleieren (og det er nok av rettigheter å ta av), 2) den friluftsorienterte vernepleieren, 3) den arbeidslivsorienterte vernepleieren, 4) den helseorienterte vernepleieren, 5) den psykologiskorienterte vernepleieren, 6) den pedagogikkorienterte vernepleieren, 7) den kosthold- og treningsorienterte vernepleieren, 8) den dyrevennlige/dyreassisterte vernepleieren, 9) den musikkorienterte vernepleieren, 10) den livsstils- og trosorienterte vernepleieren, 11) det gode liv-orienterte vernepleieren, 12) fritid- og ferieorienterte vernepleieren, 13) den sportsorienterte vernepleieren, 14) den recovery-orienterte vernepleieren, osv.

Antagelig er det mulig å skisseres like mange mulige vernepleier-orienteringer, som det avholdes orienteringsløp årlig i Norge. Uansett hvilken orientering du måtte ha – innenfor vernepleie, eller livet for øvrig – vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen en riktig god sommer.