Dame som smiler med fargerik bagrunn
Kort fagartikkel

Hei vernepleier – vær med og bidra til at flere personer med utviklingshemming får seg arbeid

Alt for få personer med utviklingshemning har ordinært arbeid selv om mange har gode forutsetninger for det. Vi som vernepleiere må ta et ekstra ansvar for å bidra til at flere kommer i jobb.

Alt for få personer med utviklingshemning har ordinært arbeid selv om mange har gode forutsetninger for det. Vi som vernepleiere må ta et ekstra ansvar for å bidra til at flere kommer i jobb.

FN-konvensjonen slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. NOUen «På lik linje» tallfester dette til langt under 100 personer. Personer med funksjonshemming har rett til arbeid på lik linje med andre. Alle trenger å lære selvstendighet og at et godt liv leves best i gjensidighet med andre. Vi trenger både å gi og å få, vi trenger å bety noe for andre. Arbeid er en svært viktig arena for å bygge vennskap, læring og selvfølelse. Det krever at alle bidrar, og arbeidsgivere og NAV må være med på å gi flere mulighet til ordinært arbeid. FO mener at alle personer med utviklingshemming som kan og vil jobbe må få mulighet til å delta i ordinært arbeidsliv, og ikke holdes utenfor som de fleste gjør nå.

Stiftelsen Helt Med er en viktig bidragsyter i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv som sikrer rett til ordinært arbeid for personer med utviklingshemming. Helt Med skaper jobber i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming gjennom god oppfølging og spesielle lønnsbetingelser som kompenserer for redusert arbeidsevne m.m. De som ansettes får fast ansettelse med normale arbeidskontrakter, plikter og rettigheter. Per nå har mer enn 130 personer har fått jobb. Fagorganisering og rettigheter som arbeidstaker er viktig. FO har støttet og samarbeidet med Helt Med siden starten. Det er naturlig og viktig for oss å sikre tilgang på arbeid og gode lønns- og arbeidsvilkår for alle.

På Arendalsuka hadde Helt Med et arrangement om arbeidsinkludering, og FO fikk bidra på det. Der vektla vi Helt Med sitt engasjement for å bedre levekår for utviklingshemmede gjennom å åpne dører til arbeidslivet og gi reell mulighet til å få ordinært arbeid. FO deler Helt Med sitt mål om at vi i løpet av 10 år må klare å skape mer enn 1.000 arbeidsplasser for utviklingshemmede. Dette skal FO gi et lite bidrag til ved å ansette en Helt Med-medarbeider. Helt Med lyser nå, på vegne av FO, ut en stilling som Servicevert på forbundskontoret i Oslo.

Hjelp til med å få ut informasjon om stillinger Helt Med lyser ut!

Nå trenger vi hjelp fra dere vernepleiere! Hjelp til med å få ut informasjon om stillinger Helt Med lyser ut. Helt Med opplever store utfordringer med å nå ut til aktuelle søkere med utviklingshemming til stillingene de lyser ut. FO oppfordrer alle vernepleiere til å bidra slik at informasjon om ledige stillinger når ut til aktuelle søkere med utviklingshemming. Ledige stillinger finner du her.