Forsidebilde av boken Sinnemestring for personer med utviklingshemming
Ukategorisert

Sinnemestringskurs for personer med utviklingshemming

Spesialvernepleierne Anne Sivertsen og Anne Mette Waagsbø har laget et eget sinnemestringskurs for personer med utviklingshemming. De håper at boka blir et bidrag til at personer med utviklingshemming får et likeverdig tilbud som resten av befolkningen når det gjelder å lære sinnemestring.

Spesialvernepleierne Anne Sivertsen og Anne Mette Waagsbø har laget et eget sinnemestringskurs for personer med utviklingshemming. De håper at boka blir et bidrag til at personer med utviklingshemming får et likeverdig tilbud som resten av befolkningen når det gjelder å lære sinnemestring.

Kurset passer best for voksne med lett utviklingshemming, men kan tilpasses dem med moderat utviklingshemming.

Boken kan kjøpes på Be-NI Forlag