Illustrasjonsfigurer av mennesker hvor alle er hvite og en er rød
Ukategorisert

Språk og barrierer.

«Som vernepleierstudent lærer vi mye om stigmatisering, marginalisering, målrettet miljøarbeid, empowerment, paternalisme, formynderi og makt. Makten vi har over menneskene vi er satt til å hjelpe er stor.

«Som vernepleierstudent lærer vi mye om stigmatisering, marginalisering, målrettet miljøarbeid, empowerment, paternalisme, formynderi og makt. Makten vi har over menneskene vi er satt til å hjelpe er stor. Mange er prisgitt et velfungerende hjelpeapparat. Derfor må refleksjon og etisk bevissthet i aller høyeste grad gjennomsyre arbeidet vi gjør – og språket vi bruker.» Dette skrev Linn Løvlie Slette i 2018. Det er ikke mindre aktuelt i dag, og det gjelder alle deler av helsevesenet vårt.

ROP (Nasjonal kompeansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) minner oss om dette gjennom artikkelen «Godt ordvalg kan bidra til å redusere stigma».

Her adresserer de viktigheten av språket, og helse- og sosialfaglig personell sitt ansvar for å reflektere og bidra til å bygge ned stigma.