CheckBokser
Fag

Bør vernepleiere ha en «EU-kontroll» med jevne mellomrom?

Jeg hørte akkurat et foredrag med professor Siren Eriksen fra Aldring og helse. Hun har sittet som medlem i komitéen som har utarbeidet NS 6510 på vegne av Standard Norge. Eriksen presenterte denne forholdsvis nye standarden, NS 6510: Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten — Kompetanseområder og metode.

Jente med munnbind som ser utav et vindu
Kort og godt

Ulike erfaringer med pandemien

Forrige uke publiserte Helsetilsynet en ny rapport, 4/21: Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. 33 personer i alderen 18-66 og som har en utviklingshemming, er intervjuet. De fleste bor i samlokaliserte boliger eller borettslag tilknyttet fellesareal og døgnbemanning.

Dame med flat hand opp. Stopp vold
Kort og godt

TryggEst

Bufdir har utarbeidet et verktøy kalt TryggEst. Det skal bidra til bevissthet rundt overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv. TryggEst gir god kunnskap om organisering av arbeidet