En laptop, en hand som skriver i en blokk
Kort og godt

Skrivelystne vernepleiere – her er en unik mulighet!

Vil du være med å skrive om teater og andre kultur- utrykk og funksjonshemming?

Vil du være med å skrive om teater og andre kultur- utrykk og funksjonshemming? 

Flere og flere vernepleiere er engasjert i deltagelse i kulturlivet for borgere med utviklingshemming, borgere som har psykiske helseutfordringer, borgere med demens og andre. En rekke vernepleierutdanninger har dette temaet, og flere forsker på dette feltet, gjennom spennende bidrag.

Temaet kan knyttes til den store Arts and Health bevegelsen (se Nordic Journal of Arts and Health), og også utvikling av medborgerskapet. Å delta i kulturlivet – for eksempel gjennom teatergrupper i tilrettelagt fritid for personer med utviklingshemming – er med å realisere CRPD artikkel 30; om retten til å ytre seg gjennom kulturuttrykk – ikke bare for egen del, men også for berikelse av samfunnet. På denne måten styrkes ytringsfriheten, samfunnsdeltagelse, lokalsamfunnsutvikling og sivilt mot! 

Internasjonalt beskrives dette feltet som inkluderende kunstliv hvor personer med funksjonsvariasjoner arbeider sammen med kunstnere, helse og sosialfaglige profesjoner og andre medborgere. 

Vernepleierutdanninga ved VID vitenskapelige høyskole ved vernepleier og førstelektor Vibeke Glørstad sammen med teater/kulturlivsforskere ved University of  Zimbabwe; Kelvin Chikonzo og Nehemiah Chivandikwa -som også arbeider med teater og funksjonshemming – har tatt initiativ til et globalt bokprosjekt – Africa, Europe and beyond. Vi ønsker å synligjøre ‘inclusive art’ feltet og gi inspirasjon for studenter, vernepleiere og andre profesjoner i sør og nord. Gjennom synliggjøring av praksis og forskning i nordisk, europeisk, afrikansk og global kontekst ønsker vi å knytte folk sammen og styrke dette feltet. 

Skriv et essay eller et paper for fagfellevurdering og ta kontakt om dere har spørsmål/ønsker råd.

Frist for abstract er utvidet til 15 desember.

Relatert informasjon