Dame med flat hand opp. Stopp vold
Kort og godt

TryggEst

13. november 2021

Bufdir har utarbeidet et verktøy kalt TryggEst. Det skal bidra til bevissthet rundt overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv.

TryggEst gir god kunnskap om organisering av arbeidet mot vold og overgrep og verktøy som kan brukes i arbeidet med å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot.

Her finner du mer informasjon og TryggEst modellen og hvordan dette er organisert i kommunene.

Relatert innlegg: