Dame med flat hand opp. Stopp vold
Ukategorisert

TryggEst

13. november 2021

Bufdir har utarbeidet et verktøy kalt TryggEst. Det skal bidra til bevissthet rundt overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv.

TryggEst gir god kunnskap om organisering av arbeidet mot vold og overgrep og verktøy som kan brukes i arbeidet med å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot.

Her finner du mer informasjon og TryggEst modellen og hvordan dette er organisert i kommunene.

Relatert innlegg: