Jente med munnbind som ser utav et vindu
Ukategorisert

Ulike erfaringer med pandemien

Forrige uke publiserte Helsetilsynet en ny rapport, 4/21: Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. 33 personer i alderen 18-66 og som har en utviklingshemming, er intervjuet. De fleste bor i samlokaliserte boliger eller borettslag tilknyttet fellesareal og døgnbemanning.

Forrige uke publiserte Helsetilsynet en ny rapport, 4/21: Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. 33 personer i alderen 18-66 og som har en utviklingshemming, er intervjuet. De fleste bor i samlokaliserte boliger eller borettslag tilknyttet fellesareal og døgnbemanning.

Som resten av befolkningen, viser denne rapporten at erfaringene med pandemien er ulik. Utviklingshemmede er ofte i en situasjon der de rammes hardere enn øvrig befolkning både når det gjelder deltakelse i arbeidsliv, kontakt med familie og venner, fritidssysler mm.

Det ser ut til å ha slått enda tøffere ut under pandemien og mange har opplevd tiltak og begrensninger ingen andre ble underlagt.

Rapporten finner du hos Helsetilsynet