Ole Magnus Skjerm
Kort fagartikkel

Det handler om holdninger!

En film i anledning Ole Magnus Oterhals sitt 10 års jubileum som timelærer ved Høgskolen i Molde.

En film i anledning Ole Magnus Oterhals sitt 10 års jubileum som timelærer ved Høgskolen i Molde.

September 2011, ble Ole Magnus Oterhals ansatt som timelærer ved Vernepleierutdanninga i Molde. Han startet med undervisning i to tema, etterhvert har han utvidet til også å undervise ved sykepleierutdanninga og videreutdanning i habilitering og miljøarbeid.

Ole Magnus Oterhals sine bidrag har vært og er svært viktige, og vi feirer dette med en film. Den består av 5 deler.

Først en kort introduksjon ved May Østby, så hoveddelen som er en samtale mellom Oterhals og Østby. Så kommer Guro Fiskergård Werner og Hege Bakken som forteller om hvordan de har samarbeidet med Oterhals. Til slutt en begrunnelse for hvorfor vi må invitere inn de det gjelder i undervisningen.