Kort og godt

UngSOR-konferansen retter oppmerksomhet mot barn og unge med utviklingshemming

04. desember 2021

Levekårene og tjenestene til barn og unge med utviklingshemming og deres familier trenger økt oppmerksomhet. For at disse skal leve liv på lik linje med andre barn og unge trengs det utviklingsarbeid og kompetanse innen alle livsområder. Tjenestetilbudet er ofte fragmentert.

Levekårene og tjenestene til barn og unge med utviklingshemming og deres familier trenger økt oppmerksomhet. For at disse skal leve liv på lik linje med andre barn og unge trengs det utviklingsarbeid og kompetanse innen alle livsområder. Tjenestetilbudet er ofte fragmentert.

1.– 2. februar 2022 arrangeres UngSOR-konferansen for første gang. Det er Stiftelsen SOR som står bak. De ønsker med dette å skape en årlig møteplass for alle som er opptatt av levekår og tjenester for barn og unge med utviklingshemming. Her får vi høre fra myndigheter, politikere, fagfolk, pårørende og barn og unge selv.

Konferansen setter blant annet fokus på kommende endringer i regelverket knyttet til samhandling og koordinering. Vi får også gode eksempler fra ulike områder i barn og unges liv.

Konferansen avholdes i Oslo, men kan også følges digitalt. Alle innlegg tas opp og er tilgjengelig for deltakere i etterkant. Stiftelsen SOR sier også at det vil bli produsert bidrag som kun er tilgjengelig digitalt, og at noen av temaene fra konferansen vil bli fulgt opp frem til neste UngSOR-konferanse. For kommuner og virksomheter er det mulig å bli digital abonnent.

Les mer om konferansen på nettsidene til Stiftelsen SOR: https://stiftelsensor.no/konferanser/konferanse-2202