Ukategorisert

Webinar om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier

18. januar 2022

Helsedirektoratet arrangerer webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier under pandemien.

Webinaret skjer tirsdag 18. januar kl 13. Les mer om webinaret.

Koronasituasjonen kan være krevende for personer med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og for ledere og ansatte som jobber i helse- og omsorgstjenestene. På webinaret vil du få innsikt i hvordan dere kan redusere konsekvensene for denne målgruppen.

Høyere risiko og mer utsatt

Personer med funksjonsnedsettelser og deres familier er en stor og variert gruppe mennesker. Noen har høyere risiko for smitte og alvorlig sykdomsforløp, og noen er mer utsatt for byrdene ved smitteverntiltakene.

Med bakgrunn i kunnskap fra blant annet brukerorganisasjonene har vi erfart at pandemien personer med funksjonsnedsettelse og deres pårørende er blant de gruppene som er særlig hardt rammet av konsekvensene av pandemien.

Pasient- og brukerrettigheter viktig i pandemien

Smitteverntiltak kan gripe inn i grunnleggende rettigheter etter Grunnloven, menneskerettighetene og andre folkerettslige forpliktelser. Det er viktig at ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten har kunnskap om ivaretakelse av disse grunnleggende rettighetene, samt andre pasient- og brukerrettigheter under pandemien.

På den måten kan vi bidra til å redusere konsekvensene av pandemien og sikre at personer med funksjonsnedsettelser får oppfylt sine rettigheter.

Program (med forbehold om endringer)

  • Velkommen / statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, HOD
  • Grunnleggende rettigheter / Eli Knøsen, LDO
  • Pasient og brukerperspektivet / Berit Therese Larsen, FFO
  • Pårørendeperspektivet / Anita Vatland, Pårørendealliansen
  • Råd om smittevern i private hjem og råd ved utbrudd / Anita Wang Børseth, FHI
  • Anbefalinger fra Helsedirektoratet / Per-Christian Wandås, Helsedirektoratet

Målgrupper

  • Ledere og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende

Arrangører

Webinaret arrangeres i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshemmede, Mental Helse, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt Folkehelseinstituttet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.