Fagintervju

Vær mine øyne!

22. februar 2022

Tenk deg at du er svaksynt eller blind og er på et ukjent legekontor. Du spør i resepsjonen hvor toalettet er. Resepsjonisten peker og sier «der». Hva skal man som helsepersonell tenke på i møte med svaksynte og blinde?

Synet er vår mest dominante sans og vi registrerer opptil 80% av alle våre inntrykk gjennom synet. Flere svaksynte og blinde har erfart at helsepersonell er usikre eller mangler kunnskap om hvordan vi best mulig kan kommunisere og ta vare på pasienter med nedsatt syn. For å bidra til å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan helsepersonell skal forholde seg i møte med synshemmede, har «Mikrofilm» laget informasjonsfilmer for Norges Blindeforbund, med støtte av Stiftelsen Dam.

Illustrasjon: Lars M Songe

Jeg har snakket med kommunikasjonssjef og mediekontakt i Norges Blindeforbund, Mia Jacobsen, samt seksjonsleder samfunnskontakt Sverre Fuglerud. De er begge enige om viktigheten av at helsepersonell øker sin kunnskap om hvordan forholde seg til blinde og svaksynte.

Manglende universell utforming

Mange tenker kanskje at en er født blind eller svaksynt, men ulike sykdommer kan også føre til svekking av synes. Eksempelvis får opptil 60% av slagpasienter synsforstyrrelser som kan være vanskelig å oppdage.

Blindeforbundet driver tre syn- og mestringssentre der synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer i trygge omgivelser.

Mia Jacobsen forteller at blinde og svaksynte ifølge med ledsager ofte blir oversett i møte med andre, og opplever at folk snakker «over hodet» på de. Dette oppleves, naturlig nok, som svært uverdig for den enkelte. Andre eksempler kan være å ropes opp på legekontoret, men ikke hentes, at lege/helsepersonell kommer inn i rommet uten å presentere seg, det informeres ikke hvor hen blir undersøkt, mat settes frem uten at pleier gir beskjed, eller det er vanskelig å finne tilbake på rommet på sykehuset, fordi dørene ikke er tydelig nok merket.

Dette er alle eksempler som tydeliggjør at vi som helsepersonell ikke kan ta for gitt at alle er funksjonsfriske i vårt møte med dem. Det er spesielt viktig å bli godt ivaretatt når en er i en sårbar situasjon og syk. Det er da ikke enkelt å drive med opplæring samtidig.

– Spør oss

Sverre Fuglerud er seksjonsleder og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund. Han er selv svaksynt, og mener helsepersonell må bli flinkere til å spørre.

Sverre Fuglerud er seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund. Her smiler han foran logoen til Norges Blindeforbund

Har du hatt opplevelser i møte med helsevesenet som du reagerte på?
Jeg har vært en del på sykehus og har varierende erfaringer. Det er ofte krevende å finne frem – bare å finne riktig knapp i heisen er vanskelig siden det ikke er merket med punktskrift eller opphøyd skrift. Jeg har også flere ganger manglet informasjon, som når jeg skal inn på sykehuset og det gis mye viktig informasjon som jeg bare får på papir i vanlig skrift i brev.

På den andre siden har jeg opplevd veldig hyggelige og imøtekommende folk på sykehuset som har gjort alt de kan for å informere meg.


Hva bør vi som helsepersonell tenke på i møte med blinde og svaksynte? 
Spør om hvilken bistand vi ønsker. Noen av oss er helt blinde, men de fleste er svaksynte, men synshemmingen arter seg på ulik måte.

Generelt er det viktig å gi mye informasjon både muntlig og skriftlig, og da i et format som vi kan lese. Det er viktig at stedet er utformet så det er mulig å finne frem som synshemmet.

Vær oppmerksom på at noen ønsker å fremstå med et bedre syn enn de har og kanskje trenger mer hjelp enn de signaliserer i første omgang.

Hva forventer dere at vi som helsepersonell bør vite om blinde og svaksynte?
Vi håper dere vet en del, om eksempelvis ledsagerteknikker, ulike måter å se dårlig på og tenker over hvordan dere møter oss. Vi vet at mange har lite kunnskap siden det er begrenset fokus på dette i utdanning og i annen opplæring.

Hvordan er det å møte helsevesenet når den mest dominerende sansen mennesket har ikke virker som den skal? 
Hvis vi blir møtt på riktig måte går det fint. Men du føler deg veldig liten og utafor når du ikke finner frem. Kanskje går en glipp av et måltid fordi du er glemt, eller mangler forklaring om behandling og får overraskelser om opplegget, siden du har fått for lite informasjon.

På hvilken måte kan helsepersonell best mulig måte bistå dere til å se verden slik vi seende opplever? 
Mye er gjort ved å være flink til å gi informasjon og spørre om hva vi ønsker bistand til og så regne med at vi vil klare det vi sier vi vil klare.

Hvilke forventninger har dere til helsepersonell?
Ved siden av å gjøre en god faglig jobb, ønsker vi at dere møter oss på en måte så vi blir godt ivaretatt og får en god opplevelse når vi er hos dere.

Hvilken rolle har du selv til å formidle det du trenger hjelp til?
Vi som synshemmede må selvsagt være flinke til å formidle de behovene vi har, men en forutsetning for å få gjort det er at vi blir spurt og at våre behov blir husket. Med stadig nye på jobb er det krevende å forholde seg til nye og skulle gi samme informasjon mange ganger om egne behov og ønsker.

Når og hvordan skal vi vite når dere trenger vår hjelp. Også evt. På gata….?
På gata kan det være naturlig å høre om vi trenger hjelp hvis det er en situasjon hvor det ser ut som vi er usikre på hvor vi er eller det er andre grunner til at man tenker det kan være aktuelt å tilby litt bistand. For egen del er jeg veldig glad når folk spør, og trenger jeg ikke hjelp så sier jeg takk og at det ikke er nødvendig med hjelp denne gangen. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en for lite.

Er folk generelt behjelpelige i det offentlige rom?
Jeg synes nokså ofte det er vanskelig å få svar fra folk når jeg spør om hvilket tog som kommer, hvilken buss som er på vei inn på holdeplassen eller veien til et bestemt sted. Det er også mange som svarer når jeg spør.

Hva er dine beste hjelpemidler, og hvorfor akkurat disse?
I hverdagen når jeg beveger meg er det for meg med 1% syn, den hvite stokken og mobiltelefonen. Stokken gjør at jeg fanger opp hindringer og den gjør også at det er lettere å få hjelp. Buss-sjåfører stopper som regel når de ser en på holdeplassen med hvit stokk. Mobilen får jeg mye informasjon gjennom, den har GPS og jeg kan ringe noen hvis det er noe jeg lurer på.

Et meget godt hjelpemiddel mange bruker er appen «Be My Eyes» på mobilen. Her videoringer vi, så hjelper en frivillig med å bruke sine øyne å svare. Det kan være å se når melken går ut på dato, når neste buss ankommer og mye annet. 

Ditt beste tips til helsearbeidere som får svaksynte eller blinde pasienter.
Spør oss om hvilken bistand vi trenger.

Nyttige linker

Animasjonsfilm om sprøyten: https://youtu.be/-zdE3BdMB4M

Animasjonsfilm om veien til toalettet: https://youtu.be/mMytWIK5P1E

Animasjonsfilm om mat/brann: https://youtu.be/bZbWfvLArs8

Ledsagerteknikk: https://www.youtube.com/watch?v=VwSnrkOMx2Y

Synsforstyrrelse etter hjerneslag 1: https://youtu.be/RICNtMVFe04

Synsforstyrrelse etter hjerneslag 2: https://youtu.be/FxPHIqO5c3E

Blind/svaksynt foreldre: https://youtu.be/-YBt6zOWne0

Det kunne vært verre – førerhund: https://youtu.be/OYfpveQW3xA

Ansett blinde, på kopirommet: https://youtu.be/jrGwPfajGnc

Ansett blinde, mørket – spar strøm: https://youtu.be/h4wJRWoLamY

Ansett blinde, klesskiftet: https://youtu.be/Y6tVjiku8qU

«Be my eyes»: https://youtu.be/k21Z8yihDLo

Illustrasjon: Lars M Songe