Fra studenten

Fem tips til oppgave- og eksamensskriving

26. mars 2022

Skriver du oppgave eller er du på vei inn i en eksamensperiode? Da kan disse fem tipsene være nyttige for deg!

Dagene mine går til å fullføre bacheloroppgaven på vernepleierstudiet. Det er travle, spennende og noen ganger frustrerende dager.

Ved UiA Grimstad har vi blitt tildelt et tema å skrive om. Min gruppe har fått temaet ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).  For øyeblikket analyserer vi intervju av ansatte i hjemmebaserte tjenester som har erfaringer med ASK.

Det er mye nytt å lære og ettersom jeg skriver i gruppe, er det godt å ha noen studietips- og triks å benytte seg av. I den anledning tenkte jeg å dele mine fem beste tips til dere som er i samme situasjon, oppslukt i og stresset med oppgave- eller eksamensskriving!

Sett deg inn i aktuelle verktøy tidlig

Aktuelle verktøy kan være EndNote eller OneDrive. Det varierer fra studiested til studiested hvilke verktøy studiestedet anbefaler deg å bruke, men uavhengig av hvilke verktøy det er snakk om, er det lurt å sette seg inn i disse tidlig. Verktøy som EndNote og OneDrive kan hjelpe deg å holde oversikt og reduserer risikoen for feil eller manglende kildehenvisning, eller at utkastet ditt plutselig ikke er lagret noe sted.

Normal praksis er at man blir tipset om disse verktøyene av for eksempel biblioteket eller rådgivere tilknyttet fakultetet ditt før man går inn i eksamensperioder. Selv om det oppleves nyttig der og da, kan tanken på å lære nye verktøy når man har en lang pensumliste å ta fatt på, føre til at man utsetter det eller dropper det. Men, det er mye tid å spare på og sette seg inn i de anbefalte verktøyene – helst før du starter på oppgaven eller eksamen.

Et tilleggstips er å ta initiativ til å lære seg verktøyene sammen med andre fra klassen over en kaffekopp i kantinen.

Referer til det Yrkesetiske grunnlagsdokumentet

Det yrkesetiske dokumentet er vedtatt av FO og beskriver forpliktende verdier for profesjonene. Som yrkesaktiv vernepleier vil du ofte stå overfor etiske dilemmaer, og formålet med dokumentet er blant annet å veilede vernepleiere og de andre profesjonene i etisk refleksjon. Derfor er det en fordel om en allerede som student viser at en er kjent med dokumentet, eksempelvis ved å bruke det som et verktøy i bacheloroppgavens drøfting.

Du finner det Yrkesetiske grunnlagsdokumentet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. her.

Skriv gruppekontrakt

Det er vanlig ved flere studiesteder å skrive oppgaver og eksamen i grupper. Av og til kan man velge gruppen selv, mens andre ganger blir man tildelt en gruppe av emneansvarlig. Jeg skriver min bacheloroppgave sammen med tre andre fra studiet og vi har valgt å skrive under på en gruppekontrakt. Dette har flere fordeler.

For det første kan man aldri vite hvordan samarbeidet vil utvikle seg. Kanskje har du gått sammen med to fra klassen, som du gleder deg veldig til å jobbe med? Likevel kan uenigheter oppstå, og det er heller ikke gitt at man har de samme forventningene til hverandre.

For det andre kan man oppleve å prioritere tid ulikt. Det kan skape dårlig stemning og frustrasjon om man alltid må sitte å vente på enkelte i gruppen.

For det tredje har alle hørt om «gratispassasjerer». Gjennom å skrive under på en gruppekontrakt kan man avklare forventninger, felles mål og sette krav til hverandre. Det finnes flere maler og tips til hva en gruppekontrakt burde inneholde på internett.

Et eksempel på gruppekontrakt finner du her.

Foto: J. Kelly Brito/Unsplash

Lag en fremdriftsplan

Så enkelt, men ofte nedprioritert. Før man tar fatt på oppgave- eller eksamensskrivingen er det viktig å lage en fremdriftsplan. Den trenger ikke å være omfattende, men gi en oversikt over hva som må bli gjort og når det burde gjøres. Skal du for eksempel utføre intervju i arbeidet med bachelor- eller masteroppgaven, kan det være nyttig å ha en fremdriftsplan som viser tidsbruk på hvert intervju og transkribering.

En fremdriftsplan trenger ikke å følges slavisk, men kan være et godt verktøy som gir deg retningslinjer og viser hvilke delmål og hovedmål du jobber mot.

Hold deg oppdatert på fag og politikk gjennom Fontene og Fontene forskning

Fontene er FOs fagblad og i den nyeste utgaven kan man for eksempel lese om helgebemanning, gaming i skolen og vernepleieren Tonje som jobber ved en avdeling for barnepalliasjon. Et tips er å bla gjennom gamle og nye utgaver av Fontene for å se om du finner noe du kan referere til i oppgaven din eller på eksamen. Fontene tar opp dagsaktuelle temaer for helse- og sosialarbeidere, og hvis du referer til Fontene kan du gi et inntrykk av at du er oppdatert på hva som rører seg på feltet.

Som studentmedlem i FO får du 10 utgaver av Fontene i posten og to utgaver av Fontene forskning, som er et anerkjent forskningstidskrift. Fontene forskning presenterer forskning på relevante temaer for studiet, for eksempel brukermedvirkning og rusbehandling. Det er nyttig å bruke forskningstidskriftet som en av kildene man trenger utenom pensumlisten. Både Fontene og Fontene forskning finnes i digital versjon.