Fagintervju

Med fag på øret

03. mai 2022

Ønsker du å holde deg oppdatert, men finner ikke tid til å sette deg ned for å lese? Da kan kanskje “Vernepleierpodden” være noe for deg!

Vernepleierpodden er en podkast for deg som enten er vernepleierstudent, vernepleier eller bare er interessert i det vernepleierfaglige. Podkasten drives av Bjørn Harald Iversen og Oliver Hoksrød. Sammen tar de fatt på vernepleierfaglige utfordringer, tanker og temaer. 

Vi har tatt en prat med Bjørn Harald Iversen for å lære mer om Vernepleierpodden!

Variert og bredt

Vernepleirepodden er en podkast som kommer ut ukentlig, nærmere bestemt mandager kl.05:00: – Men vi tar oss noen ferier innimellom – vi har lagt opp til 45 episoder for 2022, forteller Iversen. 

Vi har som mål å ta opp aktuelt stoff som er relevant for vernepleiere i ulike stillinger og innenfor ulike arbeidsområder. Vi har som mål at det skal være hyggelig å høre på oss. Samtidig som du blir litt mer oppdatert, litt mer nysgjerrig, litt mer påkoblet og litt mer informert om vernepleierfaglige tema og team som er relatert til de gruppene og tjenestemottakerne vi arbeider for.

Vernepleierpodden ledes av Bjørn Harald Iversen og Oliver Hoksrød. Har du tips eller spørsmål til innholdet? Ta gjerne kontakt med Bjørn Harald på e-post: bjorn.harald.iversen@vtfk.no, eller Oliver, på e-post: oliverhoksrod@outlook.com!


Faglig relevans

I havet av podkaster der ute kan det det vanskelig å finne en podcast som passer for deg. Så en podcast for vernepleiere – trenger vi det?
«Trenger» er et vanskelig begrep. Vernepleierpodden har ikke som mål å dekke noen av primærbehovene for våre lyttere – altså komme vi nok litt høyere opp i Maslows behovspyramide. Samtidig er vi kanskje med å skape noe fellesskapsfølelse og fungere litt som identitetsbygger. Et av de formatene vi har benyttet oss av er jo det å snakke med ulike vernepleiere i ulike stillinger og posisjoner. Vi vet at mange av vernepleiere rundt omkring jobber alene som vernepleier, og det å høre andre vernepleiere kan være et positivt. Videre har vi lagt opp til å ha relativt korte episoder – det er med tanke på at det skal være mulig å høre på en episode «på vei til jobben eller på tur med hunden» – vi holder de fleste episoder på omkring 20 minutter.

At podcasten ikke varer lengre enn 20 minutter er en av de mange styrkene med «Vernepleierpodden». Her får du gode, faglige samtaler stort og smått om knyttet til utøvelsen av vernepleierfaget, på kort tid. Gjestene er interessante, og bidrar til gode refleksjoner og ikke minst – innsikt i felt som for lytteren kan være nye og spennende. 

Hensikten med podcasten er å formidle informasjon – kunne bidra til av de som hører på, får opplevelsen av at de er «litt påkoblet faget» og det som skjer i vernepleiermiljøene. I tillegg er identitetsbygging rundt vernepleieryrket en viktig målsetting.   

«Nedpå» fagformidling

Vernepleierpodden kan du høre der du hører podkast, som feks Spotify, Itunes, etc. Episodene ligger også ute på Vernepleierforbundet.no, som også står bak utgivelsen av podcasten. Det publiseres nye episoder hver mandag, og denne uken er temaet forsikring og hva som forener forsikringsbransjen og fagorganisering.

– Vi har et mål om å være «litt nedpå». Vi har ikke noe mål om å være spisskompetente på alle områder, men heller nysgjerrige og vitebegjærlige på vernepleierfagets mange fasetter. Det håper vi at våre lyttere også opplever, og at det er derfor de vil høre videre. Vi tror jo ikke at alle episodene er like aktuelle for alle – for noen er episoder utenfor deres interessefelt, og andre ganger så vet du så mye om tema at det ikke kommer noe nytt. Vi håper jo at vi treffer alle innimellom. Så tror jeg mange opplever at det er fint å høre på folk med samme profesjonsbakgrunn snakke sammen.   

Tips?

Dersom du har spørsmål eller tips til tema og gjester, kan du kontakte Bjørn Harald på e-post: bjorn.harald.iversen@vtfk.no, eller Oliver, på e-post: oliverhoksrod@outlook.com. Og dersom du har noe spennende på lur kan du kanskje foreslå deg selv som gjest?

– Det er uventet hvor positive de aller fleste er til å være med. Folk er rett og slett både positive og tøffe. Så får vi tilbakemeldinger på at de opplever det som hyggelig å være med. De vi snakker med kan jo aller mest selv om det de skal snakke om.

Vernepleierpodden finner du de du hører podcaster. Du finner den også her

Du kan følge vernepleierpodden på facebook her.