Kort fagartikkel

Mennesker med utviklingshemming kan også være skeive!

18. mai 2022

Selv om det var Norges nasjonaldag i går, er 17.mai også den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Dette er en dag arrangert til støtte for homo-, bi- og transpersoner. I den forbindelse må vi ikke glemme de av våre tjenestemottakere som bryter med kjønns- og seksualitetsnormen!

Ada S. Solberg, gruppevert for PUST UT
Kaisa J. Milch, gruppevert for PUST UT
Carina E. Carlsen, gruppevert for PUST UT

Alle mennesker har rett til en god seksuell helse. Likevel er det ikke alle som i dag får tilstrekkelig med kunnskap som gjør det mulig å leve ut sin seksualitet. Mennesker med utviklingshemming er en av disse gruppene.

Undersøkelser viser at mennesker med utviklingshemming får dårligere oppfølging av sin seksuelle helse enn mange andre, og er med det en særlig utsatt gruppe for seksuelle overgrep og vold. En risikofaktor er at mange lærer for lite om grensesetting, positiv og negativ seksualitet, samt at mange ikke får utforske egen seksualitet i trygge omgivelser. Heldigvis er temaet seksuell helse blitt mer vektlagt de senere årene. Likevel snakkes det fortsatt lite om skeiv seksualitet og utviklingshemming, derfor er gruppetilbudet “PUST UT” et unikt tilbud flere burde nyte godt av.

Pizza og skeive tanker

Siden 2016 har FRI Oslo og Viken drevet gruppetilbudet “PUST UT”. Dette er et unikt treffpunkt for skeive mennesker med utviklingshemming, hvor vi møtes for å spise pizza, og snakke om skeive tanker og følelser. Gjennom gruppetreffet har vi erfart at dette er mennesker som ofte ikke finner seg til rette i den heteronormative hverdagen. Det kan være lesbiske, homofile eller bifile, transpersoner som ønsker å møte likesinnede, eller mennesker som på andre måter bryter med kjønns- og identitetsnormen. Dessverre blir gruppen ofte usynliggjort, ettersom hverken hjelpeapparatet eller de selv har kunnskap om at følelsene og behovene de har er normale.   

Våre deltagere har gjengitt historier om benektelse av seksuell orientering eller usikkerhet rundt kjønn. For enkelte har det å komme på “PUST UT” vært første gang de har truffet andre mennesker med samme seksuelle orientering, og første gang de har kunnet snakke åpent om det. 

Ikke nevnt

Som et ledd i å løfte frem viktigheten av å normalisere at det finnes skeive mennesker med utviklingshemming, har vi gjennom Likestillingssenteret og FRI Oslo og Viken, skrevet en metodebok for helsepersonell om tematikken. Metodeboken skal bidra til å skape trygge, seksualvennlige og inkluderende arenaer for målgruppen, samt styrke helsepersonells forståelse og kunnskapsnivå om tematikken. 

“PUST UT” er et av få tiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming, som tar opp den positive seksuelle helsen.  Vi kjenner ikke til andre tilbud som tar opp temaet skeiv seksualitet og som samtidig jobber forebyggende mot seksuelle overgrep. Fokus på den positive seksualiteten gjennom språk og konkretisert kunnskap, kan styrke den enkeltes kompetanse om egen seksuelle helse. Å vite hva som er trygt og godt, samt ha et rom der vi kan snakke om seksualitet på en trygg måte, legger til rette for at alle erfaringer knyttet til seksuell helse kan snakkes om. Dette kan styrke det forebyggende arbeidet mot seksuelle overgrep, samtidig som det i seg selv er viktig for styrket livskvalitet.

I veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming” som kom i fjor, er skeiv seksualitet kun nevnt punktvis. Veilederen påpeker at helsepersonell og tjenesteytere skal ha en åpenhet og toleranse til seksuelle orienteringer, kjønn og kjønnsidentitet. Plassen temaet får i veilederen opplever vi som begrenset. Veilederen forventer at helsepersonell og tjenesteytere skal ha kunnskap, men utelater viktige kompetansehevende tiltak med et skeivt perspektiv direkte rettet mot mennesker med utviklingshemming.

Seksualitet på dagsorden

I disse dager nærmer vi oss årets Pridemåned, og flere steder i landet feires – og debateres – pride gjennom hele året. Vi vet at de neste ukene vil fylles med diskusjon om hvorvidt de av oss som er skeive «må» være så synlige, om vi er i behov av Pride, samt at kommentarfeltene fylles med hets og regnbueflagg rives ned.

Det mange glemmer er at denne uretten rammer ikke bare de som står på barrikadene og de av oss som velger å være synlige – den rammer også de som sitter stille, helt bakerst, de som ikke tør eller får muligheten til å være synlige. Alle de som er usikre på egen identitet, de som skammer seg og de som er redde for konsekvensene av å stå frem som den de er. Våre gruppedeltagere er en del av disse.

Som tjenesteyter har du mange ansvarsområder. Ett av disse er å ivareta grunnleggende behov for de som trenger bistand. Seksualitet er en del av dette. Det er på tide å ta denne oppgaven på alvor. Vi oppfordrer derfor til å sette seksualitet på dagsordenen: heng opp regnbueflagget, vær deg bevisst det språket du benytter, delta på foredrag som omhandler tematikken, oppsøk kvalitetssikret kunnskap og ta ansvaret på alvor. Start med deg selv.

Vi ønsker dere alle en strålende pridefeiring denne sommeren, og minner om at kampen for skeive rettigheter kjempes året rundt.

Og husk – mennesker med utviklingshemming kan også være skeive!