Fra studenten

Videre studiemuligheter for vernepleiere

28. mai 2022

Har du søkt videreutdanning eller mastergrad etter endt bachelor i vernepleie? Eller sitter du på gjerdet og vurderer om du skal gå fra arbeidslivet til skolebenken igjen? I «Studiehjørnet» kan du lese noen tips om og tanker rundt videre studiemuligheter for vernepleiere!

Av Johanna Elisabeth Fevang

Videreutdanninger og mastergrader for vernepleiere

Etter endt bachelor i vernepleie har man flere muligheter. Både når det kommer til områder man kan arbeide innenfor og videre studiemuligheter. En myte er at man burde eller må jobbe mellom bachelor og videre studier, men dette er ikke tilfelle. Det finnes mange videreutdanninger og mastergrader som ikke har annet opptakskrav enn bachelor i vernepleie, eventuelt at man må ha et visst karaktersnitt fra bachelor.

Ofte kan det være en fordel å gå rett fra bachelor til videre studier, ettersom man har etablert studieteknikker og tilpasset seg hverdagen som student. Det viktigste er uansett at man velger en videreutdanning eller mastergrad som man er motivert for og som man kan få bruk for i arbeidshverdagen.

Tidligere har vernepleier.no laget en oversikt over aktuelle videreutdanninger og mastergrader, som er verdt å sjekke ut hvis man er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes. Senere er det flere studier som har kommet til, blant annet spesialisering innenfor seksuell helse og master i sosialvitenskap med fordypning i miljøterapi, for å nevne noen.

Som snart autorisert helsepersonell biter jeg meg merke i at det finnes få videreutdanninger og mastergrader innenfor helse for vernepleiere sammenlignet med sykepleiere. Noen aktuelle er det selvsagt, og ikke minst er det mange aktuelle innenfor psykisk helsearbeid, geriatri, rusomsorg og miljøterapi.

Refleksjoner rundt motivasjon

Det er som nevnt flere spennende videreutdanninger og mastergrader man kan velge mellom som vernepleier, men alle gir ikke nødvendigvis automatisk uttelling i lønn. Dette handler blant annet om hvilket tariffområde man jobber innenfor og om utdanningen er relevant for arbeidsoppgavene man skal utføre.

Derfor kan man være tjent med å reflektere over hva motivasjonen for videre studier er, og hva man ønsker å oppnå. Er det høyere lønn som er drivkraften eller mer kompetanse og personlig utvikling? Hvis man etter endt videreutdanning eller mastergrad ikke får uttelling i lønn, eller man opplever å bli overkvalifisert for en stilling, er det viktig at det faglige utbyttet oppleves anvendelig. For å skape refleksjon rundt valget kan man stille seg selv følgende spørsmål: Hva ønsker jeg å få ut av dette? Hvordan kan jeg bruke denne kompetansen i jobben jeg ønsker meg? Og, hva trenger tjenestene hvor vernepleiere jobber?

FO jobber for at vernepleiermedlemmene skal få automatisk uttelling i lønn for videreutdanning eller mastergrad på alle tariffområder. Hvis man vurderer en videreutdanning eller mastergrad kan et tips være å høre med FO, eventuelt et annet forbund man er organisert i, om utdanningen vil gi uttelling.

Usikker på hva man skal velge?

Hvis man har søkt på både videreutdanning og mastergrad og er usikker på hvilken man skal velge, eller ønsker mer informasjon om en utdanning, er det flere steder man kan henvende seg.

Først og fremst kan man finne mye nyttig informasjon på studiestedene sine nettsider. Eksempelvis kan man på studiestedene sine nettsider finne informasjon om jobbmuligheter etter endt utdanning, studenthistorier og kontaktinformasjonen til faglig leder eller opptakskontoret. Enkelte studiesteder tilbyr i tillegg gratis karriererådgivning som man kan melde seg opp til.

Som studentmedlem i FO kan man ta direkte kontakt med FOs studentrådgiver for råd om hva videreutdanningen kvalifiserer til og hva arbeidsmarkedet etterspør. FO-Studentene arrangerer også digitale karrierekvelder for vernepleiere, hvor man kan høre om hva andre vernepleiere eventuelt har tatt av videreutdanning og hvilke muligheter det har gitt.

Et annet tips er å forhøre seg i Facebook-gruppen «Vernepleier» om noen av gruppens medlemmer kjenner til utdanningen man vurderer å begynne på. Gruppen er aktiv og har mange medlemmer, men andre enn vernepleierstudenter og yrkesaktive vernepleiere kan også bli medlem og bruke gruppen. Eksempelvis pårørende og annet helsepersonell.