Fra studenten

Fra vernepleierstudent til autorisert vernepleier

25. juni 2022

For et par uker siden tikket det inn en e-post, jeg var blitt autorisert helsepersonell. E-posten kom mens jeg var på møte med sentralstyret i FO-Studentene, vi jublet, klappet og jeg kjente meg stolt. Feiringen gikk så over til en spennende samtale om hva autorisasjon betyr og hvem som kan bli autorisert.

Autorisert helsepersonell

Det er Helsedirektoratet som har gitt meg autorisasjon. Saksgangen gikk i korte trekk slik: jeg besto bachelor i vernepleie, UiA Grimstad sendte så inn en søknad på vegne av meg, saksbehandlingen startet og jeg betalte et saksbehandlingsgebyr på kr. 1665,-. Etter jeg hadde betalt og søknaden var godkjent, fikk jeg e-post fra Helsedirektoratet. Det er derimot ikke alltid tilfelle at studiestedet søker på vegne av studentene, så et tips er å undersøke hva som er vanlig praksis ved ditt studiested.

Underveis i studiet har det ikke blitt snakket så mye om hva autorisasjon betyr. Første gang jeg hørte om autorisasjon på studiet var i innføringsemnet til bachelor i vernepleie. Videre ble autorisasjon tatt opp i jussen hvor man snakket om tap av autorisasjon og helsepersonelloven. For meg betyr autorisasjon trygghet og rettssikkerhet. Jeg synes det er trygt å tenke på at hvis jeg opptrer uaktsomt kan min autorisasjon trekkes tilbake, og at de brukergruppene jeg jobber med får forsvarlige tjenester.

Autorisasjon betyr også at jeg kan vise til at jeg er autorisert helsepersonell på lik linje med for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette kan være nødvendig, ettersom man som vernepleier kan møte på kolleger som er usikre på vernepleierens helsefaglige kompetanse.

Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer

Mens e-posten fra Helsedirektoratet tikket inn, lanserte FO en ny rapport om autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer FO har kjempet i mange år for at barnevernspedagoger og sosionomer skal bli autorisert, blant annet for å sikre rettssikkerheten til de menneskene sosialarbeidere jobber med. Dersom FO hadde fått gjennomslag for dette, kunne man også sikret at kun de med offentlig godkjenning kan utøve yrket.

Det er en vanlig misforståelse blant studenter og andre at autorisasjon henger sammen med helse og blant annet medikamenthåndtering. Dette stemmer ikke helt, fordi det er andre yrkesgrupper enn helsepersonell som har autorisasjon, for eksempel revisorer og advokater. Det vil si at det ikke er mangelen på helsekompetanse som gjør at barnevernspedagoger og sosionomer ikke er autorisert. Argumentasjonen for hvorfor de ikke er det, kan man lese i rapporten over. Jeg personlig mener at argumentasjonen mot autorisasjon er tynn.

Som nyutdannet vernepleier er det stor sannsynlighet for at jeg vil jobbe på gulvet sammen med blant annet barnevernspedagoger og sosionomer. Jeg skulle ønske at disse yrkesgruppene også var autorisert, ettersom det hadde bidratt til at de brukergruppene jeg mulig skal jobbe med ville hatt de samme rettighetene uavhengig av om det var jeg eller en barnevernspedagog på vakt.

Tap av autorisasjon

Autorisasjon alene sørger ikke for forsvarlige tjenester med faget i sentrum. Man må alltid ha med seg faget, etikken og evne til kritisk refleksjon i møte med kolleger, systemet og brukergruppene man skal jobbe med. Det en autorisasjon derimot sørger for er at man er skikket til å utøve jobben og at eventuelle pliktbrudd kan føre til at man mister den. Dersom man mister autorisasjonen sin har man fremdeles med seg faget og en bachelor i vernepleie, men man kan ikke ansettes i en ny jobb som autorisert helsepersonell eller utføre oppgaver som krever autorisasjon.

Årsaker til at man kan miste autorisasjonen eller få den begrenset er for eksempel rusmiddelbruk, brudd på taushetsplikt og tyveri av legemidler. Som vernepleierstudent lærer man ikke mye om hvordan man kan bli fratatt autorisasjonen, men derimot har man i studiet mye fokus på yrkesetikk og profesjonalitet i tjenestene. Et tips til vernepleierstudenter og nyutdannede vernepleiere er å være bevisst at oppførsel utenfor tjenestene også kan få alvorlige konsekvenser.

Gratulerer til alle nyutdannede vernepleiere

Til slutt ønsker jeg å gratulere alle vernepleiere som nå har fullført bachelor i vernepleie og blitt autorisert helsepersonell. Å bli autorisert gir både rettigheter, plikter og stort ansvar. Lykke til med overgangen til arbeidslivet. Vår kompetanse er etterspurt og nødvendig i helse- og sosialfaglige tjenester!

Hvis dere ønsker å lese mer om autorisasjon eller har spørsmål rundt hva det betyr å være autorisert, kan dere lese mer her og her.