Fagintervju

Intervjuserie «Vernepleier i faglig praksis»: Tonje Velund Dybedahl

05. juli 2022

Lise Marie Engemyr Songe har intervjuet vernepleier og frivillighetskoordinator ved Stiftelsen Nordre Aasen, Tonje Velund Dybedahl .

I sine fargerike kjoler og med et utrettelige pågangsmot, arbeider Tonje Velund Dybedahl som frivillighetskoordinator på Stiftelsen Nordre Aasen, barnepalliativ avdeling. Dette er en avdeling for omsorg ved livets slutt for barn, der det fokuseres på forbedring av livskvalitet og den medisinske behandlingen.

Tilbudet er også et pusterom for omsorgspersoner og støtte til familiemedlemmer i sorgprosessen.

I intervjuserien «Vernepleier i faglig praksis» snakker vi med vernepleiere rundt om i landet, for å vise allsidigheten i dette spenennde yrket.

 • Hva er din faglige bakgrunn?

På videregående gikk jeg helse og sosialfag, folkehøyskole og videre omsorgsarbeiderfag som det het den gangen. Valgte å ta allmennfaglig påbygning etter dette. Gjennomførte allmennfaglig påbygning før jeg fullførte vernepleierutdanningen på deltid på høyskolen i Akershus i 2007. Jeg var i siste kull som var på Emma Hjort.

Jeg har videreutdanning i EQ-kompetanse fra EQ Institute i 2021. EQ står for emosjonell intelligens, og kan forklares som relasjonskompetanse. Det viser til menneskers evne til å bruke, forstå, håndtere og oppfatte følelser på en god måte for seg selv og andre. 

 • Hvorfor ble du vernepleier?

Jeg begynte å jobbe med mennesker like etter videregående, og arbeidet i mange år på Conrad Svendsen senter før jeg startet på utdanningen. CS-senter, tidligere kalt døvehjemmet, er et bo-, helse- og omsorgssenter til døvblinde og døve med særlige behov. Vi var fem ansatte fra sentret som gjennomførte vernepleierutdanningen samtidig, så vi motiverte hverandre til å studere. I tillegg er flere i familien vernepleiere, så jeg kjente godt til utdannelsen.

Å gjøre en forskjell for mennesker, gjør meg til en stolt vernepleier!

 • Hva er dine erfaringer som vernepleier?

Jeg har arbeidet med mye forskjellig. Jobbet som tidligere nevnt på Conrad Svendsen senter i mange år, både før og etter at jeg var ferdig utdannet. Har vært med på å starte en spesialklasse på videregående skole, jobbet på dagsenter med psykisk utviklingshemmede og arbeidet som aktivitør og miljøterapeut ved subakutt avdeling, og kulturleder ved ett sykehjem.

 • Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
 • Jeg har veldig varierte arbeidsdager, men fast er møter med staben i avdelingen.

  Jeg bruker tid på å rekruttere frivillige ved å oppsøke steder, og å kontakte andre som jobber med frivillighet og inngå til ett eventuelt samarbeid.  Jeg lager opplæringsplaner for de frivillige og har lagd en perm som skal følge de frivillige. Siden dette er en ny stilling, kommer ikke de frivillige til ett ferdig opplegg. Jeg samarbeider mye med en av de frivillige i teamet og vi samarbeider for å lage ett godt opplegg sammen.

  Jeg søker legater, arrangere aktiviteter på avdelingen og i stiftelsen.

 • Kan du fortelle om barnepalliativ avdeling og dette tilbudet?
 • Vår palliative avdeling er en avdeling for barn med livsbegrensede tilstander fra 0 – 25 år og deres familier.  Gjennom god omsorg og tverrfaglig helhetlig behandling lindrer og symptombehandler vi til barnets beste. Hos oss kan hele familien komme å få støtte og avlastning i en svært krevende livssituasjon og få ett pusterom, eller at barnets liv kan fullføres hos oss. Vi tilbyr full medisinsk pleie og oppfølging, og utfører alt av medisinering og medisinske prosedyrer. Lege er lett tilgjengelig for medisinske avgjørelser og eventuelle endringer i medisinering. Avdelingen er som «et sted mellom et sykehus og et hjem».

  I vår hjemmekoselige, fargerike avdeling finnes det familierom for overnatting, både enkeltrom og familierom. I vårt fargeglade kjøkken kommer blant annet en frivillig og lager middager til familiene.  Vi får besøk av sykehusklovnene og har en musikkterapeut ansatt. Vi er opptatt av å skape gode dager og lage gode minner.

  Vi tilbyr sorgstøtteoppfølging, både for dem som er pårørende til barn som er tilknyttet avdelingen, og også for andre familier som har barn med alvorlig sykdom, men som ikke har behov for å være på vår palliative avdeling.

  Siden oppstart har vi gjort oss erfaringer om at barn og familier ønsker å være hjemme, og nå jobber vi først og fremst ambulerende. Vår musikkterapeut jobber også hjemme hos familiene.

  For dem som ønsker vårt tilbud kan fagpersoner innen kommune eller spesialisthelsetjenesten, fastlegen eller andre henvise til vår avdeling. Pårørende kan også ta kontakt direkte med oss.

 • Det må være vondt å se barn og pårørende i barnas siste fase. Hvordan ivaretar du deg selv for å kunne være der for andre?
 • Jeg har selv vært i deres sko, da jeg mistet mitt første barn Aurora for 12 år siden. Jeg husker godt hva jeg trengte, og hva jeg fikk og ikke fikk av hjelpeapparatet rundt meg. Dette er nyttig erfaring å ha med seg i denne jobben.

  Da min datter døde, kjøpte jeg meg en symaskin med modellnavnet Aurora. Jeg sydde en del før hun ble født, men etter at hun gikk bort begynte jeg å produsere mye barneklær og reiste rundt på markeder og solgte. Merkelappen på klærne jeg syr er festet med hennes fotspor og navet ble Velunds verk siden etternavnet hennes er Velund og jeg syntes der var veldig passende ut ifra situasjonen.

  For å ventilere, er det godt å sy og bare gå inn i en kreativ boble som jeg forsvinner inn i og kan være mange timer i av gangen.

  Jeg skriver også dikt og jeg har gode venner som lytter og er støttende.

 • Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider du med?
 • Jeg samarbeider med sykepleiere, sosionom, musikkterapeut og lege. I stiftelsen er det mange vernepleiere, men på min avdeling er det bare jeg som er vernepleier og vi jobber tverrfaglig og godt sammen.

 • Hvilket fagområde fra vernepleien får du brukt mest i din jobb?
 • Det er en god blanding av fagområdene som nettverksbygging, veiledning, tverrfaglighet, selvbestemmelse, somatikk, etikk og juss.

 • Hvilket fagområde fra vernepleien får du brukt mest i din jobb?
 • Vil si at det er en god blanding av fagområdene nettverksbygging, veiledning, tverrfaglighet, selvbestemmelse, somatikk, etikk og juss.

 • Hvordan implementerer dere brukermedvirkning?
 • Det er viktig for oss at barna vi jobber med blir sett og hørt. Vi tilrettelegger for at de som pårørende skal få være nær barnet sitt akkurat så mye som de ønsker. Vi ser på foreldre, søsken og andre familiemedlemmer som en ressurs og de viktigste personene i barnets liv.

 • Hva er det beste med å være vernepleier?
 • Det er at det er ett allsidig yrke.

 • Kan du fortelle om en episode i din jobb som du er stolt av?
 • Det første jeg kommer på er en aktivitetsdag jeg arrangerte i år der vi skulle få besøk av ni alpakkaer. Det var til stor stas for alle som bor hos oss, ansatte og ikke minst for familien som var hos oss denne dagen. Barna fikk klappe og mate dyra. Til de av barna på senteret som ikke kom seg ut, tok vi med ett par av alpakkaene inn på rommene deres.  Det var helt magisk. Det ble skapt mange gode minner den dagen. Det kan leses om i Fontene.no.