Artikler

Faglig forsvarlig vernepleie og gode tjenester

12. august 2022

Faglig forsvarlig vernepleierfaglig praksis handler om å bidra til trygge og sikre tjenester. Forsvarlighetskravet skal beskytte de som er avhengig av vernepleierens kompetanse mot handlinger som ikke er i tråd med normer for god faglig praksis. 

 Lars Rune Halvorsen, Stina Hirsti, Britt Evy Westergård, Gry Reinsnos, Marit Isaksen og Laila Luteberget 

Krav til forsvarlig praksis handler om å bidra til trygge og sikre tjenester og beskytte de som er avhengig av vernepleierens kompetanse mot handlinger som ikke er i tråd med normer for god faglig praksis. Faglig forsvarlighet er et begrep som viser til faglige-, etiske- og juridiske normer for utøvelsen av vernepleieryrket. Uforsvarlig praksis kan få alvorlige konsekvenser både for den / de som mottar tjenester, og for deg som vernepleier. Helsepersonelloven viser til at forsvarlighetskravet innebærer to typer ansvar som er nært knyttet til hverandre. § 4 omhandler den enkeltes selvstendige ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse. I § 16 stilles også krav til virksomheten som yter helsehjelp, at denne skal organiseres slik at personellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. 

Vi er seks vernepleiere som over tid har snakket sammen om faglig forsvarlig vernepleie, nærmere bestemt forsvarlig praksis knyttet til hverdagsliv i tjenesteområder til personer med utviklingshemming. Vi har vært opptatt av hva som kan bidra til at de vi arbeider med, ikke utsettes for fare eller unødige belastninger. Dette er nødvendige diskusjoner for å møte endringer som skjer i tjenestene til personer med utviklingshemming, endringer som påvirker både kvalitet i tjenestetilbudene og vår yrkeshverdag. Vi har i tillegg får god hjelp fra Camilla Hopen, og vi ønsker å takke henne for viktig bidrag til podkast episoder og refleksjonskort.  

Nå ønsker vi å dele noe av det vi har snakket sammen om med flere. Vi har ikke laget en uttømmende fagside, men formålet er å initiere til mer debatt om forsvarlighet i vernepleierfaglige praksiser. 

På denne fagsiden finner du: 

  • podkast  
  • korte tekster  
  • refleksjonskort  

Vi håper du lar deg engasjere, og at noe av det du finner på siden her bidrar til debatt om hvor grensene for faglig forsvarlighet går på din arbeidsplass. 

Lars Rune Halvorsen, Stina Hirsti, Britt Evy Westergård, Gry Reinsnos, Marit Selfors Isaksen og Laila Luteberget