Fra studenten

Gratulerer med studieplass på bachelor i vernepleie!

13. august 2022

20. juli var hovedopptaket til høyere utdanning klart og nye vernepleierstudenter har fått tilbud om og takket ja til studieplass på bachelor i vernepleie.

Stor vernepleiermangel i Norge

Norge mangler over 20.000 vernepleiere, og ved å studere bachelor i vernepleie vil man få en etterspurt og verdifull kompetanse. I dag er det for få vernepleiere ansatt i tjenester hvor vernepleierens helse- og sosialfaglige kompetanse er nødvendig, for eksempel i tjenester for personer med utviklingshemming.

Det kan være både kjekt og skremmende å si ja til en utdanning, når man vet at det er en mangel i samfunnet på akkurat det man utdanner seg til. Kjekt, fordi man kan kjenne seg ettertraktet, drømme om ulike spennende jobbmuligheter og oppleve at det man lærer er nyttig både for en selv og andre. Skremmende, fordi man kan kjenne på et ansvar og bekymre seg for om man da vil være den eneste vernepleieren på arbeidsplassen.

For å løse vernepleiermangelen må man utdanne flere vernepleiere. Antall studieplasser på bachelor i vernepleie har økt gradvis, blant annet gjennom opprettelse av desentraliserte vernepleierutdanninger, men likevel er det mange søkere som ikke får plass. Derfor vil jeg igjen gratulere de som har fått studieplass på bachelor i vernepleie med oppstart høsten 2022. Det er et viktig oppdrag å ta på seg, ettersom det finnes mange tjenester som har behov for vernepleierens praksisnære kompetanse.

Hva kan man forvente etter man har takket ja til vernepleierstudiet?

Som student er det ikke nok å høre at man etter endt studie vil være ettertraktet og viktig. Det er her og nå som gjelder, og studiet må være engasjerende, gøy og meningsfullt. Ikke minst må studiet evne å gi et realistisk bilde av hva man kan forvente av arbeidslivet.

Ved å takke ja til studieplass på bachelor i vernepleie er man garantert et studieløp med mye og variert praksis, minimum vil man ha 30 uker brukerrettet praksis. I praksis kan man blant annet få erfaring med tilrettelegging, miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering og helsehjelp. Første praksisperiode kommer tidlig i studieløpet, som gir nye studenter en god anledning til å bli trygg på at vernepleierstudiet er riktig retning å gå. Benytt praksisperiodene til å teste ut den teoretiske kunnskapen fra pensum og forelesning, våg å være frempå og vis interesse for de ulike delene av arbeidet som foregår på en praksisplass.

I løpet av tre år skal man lære mye, og det kan til tider føles overveldende å være vernepleierstudent. Man skal på kort tid lære seg praktiske ferdigheter som prosedyrer og medikamentregning, samt relasjonelle ferdigheter som bidrar til at man klarer å se det helhetlige mennesket og dets behov. Selv om det kan føles overveldende, kan vernepleierstudiet også gi mye mestringsfølelse. For eksempel når en praksisperiode man har gruet seg til ender opp med å bli skikkelig fin, og det man nå gruer seg til er å si farvel til kollegaer, brukere og pårørende som man har samarbeidet med og blitt glad i.

Uavhengig av om man har lave eller høye forventninger til vernepleierstudiet, håper og tror jeg at for de fleste vil det å si ja til tilbud om studieplass stå igjen som et godt og nyttig valg. Etter endt studie kan man jobbe med tjenester i hjemmet, i helseforetak, på skole og i psykiatrien, for å nevne noe. Og, det kan jobbes på flere måter, blant annet ambulerende, medleverturnus og todelt turnus. Man vil besitte en etterspurt og verdifull kompetanse, og forhåpentligvis har man lagt bak seg en gøy og lærerik studietid.

Masse lykke til med studiestart og vær stolt over å ha fått tilbud og takket ja. Norge trenger flere vernepleiere!