Fra studenten

Hva tjener man på å være fagorganisert som student?

08. november 2022

De fleste studenter jobber ved siden av studiet, ettersom støtten man får fra Statens lånekasse sjeldent dekker ens faste utgifter. I tillegg er det mange som synes det er nyttig med mer relevant erfaring på CV-en før man søker seg fast jobb. Likevel er det noen studenter som mener at fagforeningsmedlemskap er forbeholdt de yrkesaktive. Det er derimot mange fordeler å hente fra et fagforeningsmedlemskap som student, uavhengig av om man jobber eller ikke ved siden av studiet. Et fagforeningsmedlemskap er ofte billig for studenter, hvis man sammenligner med det man kan få ut av medlemskapet.  

Jeg ble selv medlem av FO og FO-Studentene når jeg begynte på bachelor i vernepleie i 2019, ettersom det var det naturlige valget for meg. I FO bygde jeg profesjonsidentitet og nettverk, gjennom å ta i bruk det lokale og sentrale medlemstilbudet. Som student kan man enten organisere seg ut ifra hvilket studie man tar eller hvor man jobber ved siden av studiet. I FO vil man som vernepleierstudent få hjelp i den deltidsjobben man har, uavhengig av om deltidsjobben er relevant for studiet, samtidig som man får tilgang på en rekke faglige og sosiale fordeler.  

Hva kan man få hjelp til?  

Det skjer flere lovbrudd mot unge, uorganiserte arbeidstakere enn man tror. Derfor er det en stor trygghet i å ha et tillitsvalgtapperat man kan spørre om hjelp og råd fra. Din nærmeste tillitsvalgt kan blant annet hjelpe deg hvis du mangler opplæring, blir fratatt en vakt uten kompensasjon eller ikke får overtidstillegg i deltidsjobben. Ved å være fagorganisert blir man også mer oppmerksom på hvilke rettigheter man har slik at man kan si fra om og hindre lovbrudd. I tillegg har alle FOs tillitsvalgte en grunnutdanning innenfor helse- og sosialfag, som vil si at din nærmeste tillitsvalgt kjenner til din kompetanse og har innsikt i hvilken lønn du har krav på underveis i utdanningsløpet og som nyutdannet. I overgangen fra studie til jobb kan man delta på jobbsøkerkurs og spørre om hjelp til å lese over kontrakt før signering.  

Møt din fremtidige kollega mens du får faglig påfyll 

Pensumlisten man skal gjennom i løpet av studietiden er lang og læringsutbyttebeskrivelsene er omfattende. For min del har det vært nyttig med supplement til undervisning og studiedager for å komme gjennom alt stoffet man trenger å kunne før arbeidslivet. FO og FO-Studentene arrangerer årlig flere konferanser og fagdager som er relevante for deg som studerer til å bli helse- og sosialarbeider. Å delta på en konferanse som handler om hvordan man jobber miljøterapeutisk i skole eller en fagdag om vold og trusler, kan være gode supplement til undervisning og studiedager.  

Som studentmedlem i FO kan man sikre seg plass på blant annet FOs studentkonferanse, FO-dagene, FOrskerfrokost og lokale fagdager ved studiestedet for å nevne noe. De fleste konferansene er gratis for studentmedlemmer å delta på, eventuelt får man rabatterte priser. Ved å delta får man faglig påfyll, samt muligheten til å møte og bli kjent med fremtidige kolleger.  

PROFESJONSIDENTITET: På arrangement som FOs studentkonferanse har jeg bygd profesjonsidentitet, nettverk og fått faglig påfyll.

Hold deg oppdatert 

Fontene er FOs fagblad og blir utgitt ti ganger i året. Som studentmedlem i FO får man tilsendt Fontene rett hjem i postkassen, og jeg anbefaler at man følger med på det som blir tatt opp der. Les og referer til saker som handler om det du for eksempel skriver om i arbeidskrav. På den måten vil du vise sensor at du evner å holde deg oppdatert på det som rører seg i fagfeltet du snart skal ut å jobbe i. To ganger i året vil man som medlem også motta Fontene forskning. I Fontene forskning kan man finne aktuelle vitenskapelige artikler og bruke de som kilde på bachelor- eller masteroppgave.  

Til slutt vil jeg nevne at man ofte får tilgang til forsikringer som innbo- og reiseforsikring i fordelsprogrammet til fagforeningen man er medlem i. De forsikringene man får tilbud om via fordelsprogrammet er ofte billigere enn om man tegner egne forsikringer, så her kan man spare mye penger. I tillegg kan man ofte få rabatter på ulike opplevelser gjennom fordelsprogrammet.  

Det er uten tvil mye å tjene på å være fagorganisert som student.  

Interessert i å lese mer om FOs medlemsfordeler? Les mer her: https://www.fo.no/medlemsfordeler/