Fra studenten

Seks tips for en bedre studiehverdag

13. desember 2022

Etter fem år med en aktiv og spennende studiehverdag har jeg gjort meg noen gode og dårlige erfaringer med å få studiehverdagen til å gå opp. Basert på de erfaringene har jeg kommet frem til seks tips, som kan bidra til å skape trivsel og struktur, slik at studiehverdagen kan bestå av mer enn lange teoretiske forelesninger og prokrastinering. Jeg håper at du som leser finner tipsene nyttig.  

Tips én: Lag en leseplan

Man skal gjennom mye pensumlitteratur i løpet av vernepleierstudiet. Fordelen med å lage en leseplan er at man sprer lesingen utover. Dette gir ofte en følelse av at mengden med pensumlitteratur per semester er overkommelig. Da er det også lettere å ta seg fri på ettermiddagene og i helger når man er i rute med leseplanen, samtidig som man stiller sterkere til eksamen. En annen fordel med å spre lesingen utover, er at man vil huske mer av det man har lest. Det vil være en stor fordel om man klarer å trekke paralleller til tidligere pensum ved avsluttende eksamener. 

Tips to: Engasjer deg i en studentorganisasjon

Man hører ofte at det er en fordel å engasjere seg i noe som er relevant for studiet, men ofte gjør man ikke noe med det før det er for sent. Å engasjere seg i noe som er relatert til vernepleierstudiet eller studiestedet, for eksempel FO-Studentenes lokallag eller studenthuset, er nyttig. Gjennom å bli kjent med andre studenter kan man dele erfaringer på tvers av årskull og studieretning. Frivillige verv kan man få attest for, sette det på CV-en og bruke det i en jobbsøkerprosess. I tillegg kan man danne seg et nettverk som man kan nyttiggjøre seg av som ferdig utdannet. Når man blir yrkesaktiv står man ikke like fritt til å prioritere tiden sin selv, så utnytt fleksibiliteten man har som student og ha det gøy!

Tips tre: Bli med i en kollokviegruppe og bruk den aktivt

Ved noen studiesteder blir man plassert i organiserte kollokviegrupper av emneansvarlig, for eksempel i forbindelse med prosjektarbeid. Ved andre studiesteder må man danne egne kollokviegrupper. Mitt råd er å bli med i en kollokviegruppe og å bruke denne aktivt i løpet av studietiden, ikke kun i eksamensperioder. Å ha en plan sammen med andre studenter gjør det lettere å strukturere eget arbeid og lesing. Det kan være en trygghet å ha noen andre å drøfte pensumlitteratur og arbeidskrav med. Ikke minst vil man lære stoffet bedre om man trener på å forklare stoffet til andre.

Tips fire: Vær frempå og nysgjerrig i praksis

Vernepleieren er fleksibel og kan jobbe på mange ulike steder. Det er derfor umulig å være innom alle metoder og potensielle arbeidsplasser i løpet av studietiden. Mitt tips er å prøve ut ulike praksisplasser for å kunne lære mest mulig fra ulike fagfelt. Vær frempå i praksis og let aktivt etter nye læringssituasjoner. Er du for eksempel i praksis i et bofellesskap kan du undersøke om du får lov til å være med noen timer på dagsenteret. Eller hvis du er i praksis på akuttavdelingen og får muligheten til å være med på DPS en dag, bør du hive deg rundt. Ved å være nysgjerrig i praksis kan du få et større bilde av hjelpeapparatet. Vernepleierfaget har et stort fokus på tverrfaglig samarbeid, og jo større bilde man får av velferdstjenestene, jo bedre kan man benytte seg av det i arbeidshverdagen som vernepleier.

Tips fem: Søk etter supplement til pensum

I løpet av studietiden møter vi alle på perioder med mindre motivasjon. Man er også innom temaer som kan være litt ekstra krevende å forstå. Da har jeg hatt stor nytte av å supplere pensum med relevante dokumentarer eller podkast-episoder. Gjennom å lytte til podkast-episoder har det også blitt lettere å sette pensum inn i en kontekst. Det finnes utallige podkaster som tar for seg temaer som psykisk helse, miljøterapi og etikk. Eksempler kan være Sosialarbeiderpodden, Sykepleierpodden og Vernepleierpodden. Å gå seg en tur i løpet av dagen med en god podkast-episode på øret kan være en lærerik og nyttig avveksling i lesingen.

Tips seks: Ikke studer overalt

Det kan være svært fristende å bli liggende under dyna, hvert fall nå i desember, og gjøre senga om til den nye studieplassen. Selv om det er en fordel at man som student kan studere overalt, er det også mye å tjene på å finne seg et par faste steder å jobbe på. Hvis senga eller kosekroken i sofaen blir gjort om til studieplass hver dag man er litt sliten, blir det også vanskeligere å koble av i sofaen på kvelden når man faktisk har fri. Ha faste steder og tider for skolearbeid, og planlegg når du skal ta deg fri. Slik vil det bli lettere for deg å skille mellom skole og fritid i en travel studiehverdag.

Takk for meg!

I 2022 har jeg vært vernepleierrepresentant i FO-Studentene. Dette vervet førte meg til vernepleier.no og spalten «Studiehjørnet». Det har vært interessant, gøy og lærerikt å skrive denne spalten, og jeg ønsker å si takk til dere som har lest tekstene mine og sendt meg innspill til innhold. I 2023 er det en ny vernepleierstudent som tar over etter meg i FO-Studentene, kanskje blir dere kjent med han her i Studiehjørnet?

Lykke til med en hektisk eksamensperiode – og god jul!